REJESTRACJA:

Dwójka wystąp!

10 sierpnia, 2015

Dwójka wystąp!

[v=gPBTDZ3glPc]

​Oczekiwania pacjenta​

Pacjentka lat 11 zgłosiła się do naszego gabinetu celem leczenia ortodontycznego. Głównym powodem wizyty u ortodonty była rosnąca dopodniebiennie górna dwójka po stronie lewej.

Diagnostyka stomatologiczno-ortodontyczna

Zgryz krzyżowy częściowy przedni w obrębie górnej lewej dwójki. W szczęce stłoczenie i rotacje w rejonie 2 siekacza i kła po stronie lewej, nieznaczne rotacje trzonowców. W żuchwie nieznaczne rotacje i zużyte wypełnienia w trzonowcach. Zwarcie trzonowców w III klasie Angle’a i I klasa kłowa po stronie prawej. III klasa kłowa po stronie zgryzu krzyżowegozwarcie trzonowców w III klasie Angle’a. Dokonano oceny relacji kostnych i położenia zębów przy użyciu diagnostyki cefalometrycznej.

Plan leczenia

Plan leczenia zakładał poszerzenie zębowego łuku górnego aparatem Quad Helix, zapewniającego uzyskanie miejsca na uszeregowanie zębów siecznych. W następnym etapie terapii pacjentce założono cienkołukowy aparat stały metalowy na obu łukach zębowych. Czas aktywnego leczenia trwał 11 miesięcy. Po zdjęciu aparatu zastosowano leczenie retencyjne w postaci retainera stałego, klejonego na powierzchniach językowych zębów siecznych dolnych od kła do kła, zaś dla łuku górnego zastosowano płytkę Hawley’a. Pacjentkę skierowano na leczenie zachowawcze i profilaktykę celem eliminacji ubytków próchnicowychdemineralizacji szkliwa powierzchni wargowych zębów.

Terapia ortodontyczna

Ustanawianie prawidłowego nagryzu oraz linii środka. Pacjentka lubiła bawić się kolorami ligatury – urozmaicenie leczenia. Zdjęcie pantomograficzne umożliwiające ocenę statusu zębów i ich korzeni. Finishing ortodontyczny – wyrównanie obwiedni łuków zębowych po stronie lewej i prawej. Faza leczenia retencyjnego – zastosowanie płytki Hawley’a w szczęce, która dla zachęty okraszona została biżuterią i „zatopiona” w akrylu o morskim kolorze. Status po zdjęciu aparatów ortodontycznych – słaba higiena przyczyną stanu zapalnego dziąseł w obu łukach. Nasza górna lewa dwójka w szeregu, odrotowane przedtrzonowce po stronie lewej w szczęce. Widoczna poprawa obwiedni łuku zębowego dolnego w żuchwie. Dzięki higienie profesjonalnej widoczna znaczna poprawa stanu dziąseł już po 14 dniach od zdjęcia aparatu. Po prawej stronie – I klasa Angle’a i I klasa kłowa. Po stronie lewej – właściwa pozycja siekaczy górnych i dolnych, I klasa Angle’a i I klasa kłowa. Przywrócona norma okluzyjna.

KL_intro_900

Produkcja filmu

zdjęcia ​- ​archiwum SBB
muzyka ​- ​Favourite chair
twórca ​- ​Craig Riley
źródło ​- ​www.freesfx.co.uk
placówka stomatologiczna ​- NZOZ ​Stomatologia Bez Bólu

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt