REJESTRACJA:

Śródzabiegowe odroczenie obciążenia 1 z 4 implantów procedury Syncone Ankylos Concept®

7 sierpnia, 2015

Śródzabiegowe odroczenie obciążenia 1 z 4 implantów procedury Syncone Ankylos Concept®

Na ratunek dla bezzębnej żuchwy

[v=Mby0tErdHpk]

Diagnostyka​ stomatologiczna​:

68-letnia pacjentka z bezzębną szczęką i zaledwie dwoma nierokującymi przetrwania zębami w żuchwie, zgłosiła się po pomoc w rekonstrukcji uzębienia. Jej główną determinantą była poprawa standardu życia.
Ocena zastanych protez i mostów – widoczne stare i przebarwione mosty w żuchwie
Analiza profilu twarzy – zapadnięte wargi i policzki na skutek utraty zębów
Foto analiza uśmiechu – w pozycji ust zamkniętych i w pełnym uśmiechu
Analiza kliniczna obu łuków w zwarciu z protezami i bez protez
Analiza powierzchni okluzyjnych w obu łukach z protezami i bez protez
Diagnostyka radiologiczna – RTG 2 pozostałych zębów w żuchwie oraz OPG

​Plan leczenia:

1. Po konsultacji z pacjentką zaplanowano pozostanie przy protezie osiadającej w szczęce
2. W celu odbudowy żuchwy zdecydowano o skorzystaniu z protokołu implantoprotetycznego SynCone® Ankylos®
3. Usunięcie 2 nierokujących przetrwania zębów w żuchwie
4. Wprowadzenie do żuchwy 4 implantów Ankylos® w odcinku między pierwszymi przedtrzonowcami
Śródoperacyjnie podjęto decyzję o uwolnieniu z bezpośredniego obciążenia implantu, wprowadzonego w pozycji nr 43
5. Wprowadzenie protezy typu overdenture i osadzenie jej na 3 nowych filarach protetycznych
6. Po 8 tygodniach modyfikacja protezy i osadzenie jej na pełnym zestawie 4 filarów protetycznych

​Przebieg implantoprotetycznego procesu terapeutycznego​:

Precyzyjne pozycjonowanie implantów – przy zastosowaniu tomografii komputerowej.
Ekstrakcja 2 zębów w żuchwie – bezzębna żuchwa warunkiem zastosowania protokołu SynCone Ankylos Concept®.
Przymiarka nowych protez w obu łukach – ocena pozycji zębów, zgryzu i fonetyki w nowej odbudowie protetycznej.
Znieczulenie nasiękowe – przy użyciu aparatury The Wand („czarodziejska różdżka”).​
Odsłonięcie wyrostka zębodołowego – odwarstwienie płata śluzówkowo-okostnowego​.​
Wyrównanie wyrostka zębodołowego  – ​specjalistyczna piła do cięcia kości zapewnia chłodzenie​. ​
Oznaczenie pozycji implantów​ – ​przy użyciu szablonu implantologicznego oraz Piezo technique​. ​
Wstępna preparacja łoży implantów​ – ​przy użyciu procedury Piezo surgery​. ​
Ocena pozycji implantów​ – ​piny do oceny równoległości wprowadzone do łoży implantów. Śródzabiegowa kontrola radiologiczna ​ – ​dbałość o równoległość implantów względem osi własnych i sąsiadów​. ​
Pozyskany autogenny materiał kostny ​ – ​śródzabiegowo pozyskany z wyrostka zębodołowego​. ​
Preparacja łoży implantów – kolejne etapy realizowane przy użyciu sekwencji wierteł pilotujących oraz gwintownika​.
Ostateczna prepracja łoży implantó​w ​przy użyciu wiertła reamer.
​​Wprowadzenie implantów do łoży ​ – ​4 implanty zagłębione 1 mm pod brzegiem wyrostka zębodołowego​. ​
4 implanty z łącznikami Syncone in situ​ – ​ocena osi długich i wzajemnych relacji międzyimplantowych​. ​

Śródzabiegowa modyfikacja protokołu:

Po zakończeniu procedury wprowadzenia implantu w pozycji 43, podjęto śródzabiegowo decyzję o odciążeniu implantu z uwagi na niedostateczną siłę z jaką implant został wprowadzony.
Wprowadzenie 4 łącznika jako filaru protetycznego do protezy nastąpiło po 2 miesiącach procesu osteointegracji.
Uzupełnienie deficytów śródkostnych – przy wykorzystaniu wiórów kostnych, uzyskanych podczas zabiegu.​ ​
Szycie chirurgiczne – szczelne zamknięcie płata śluzówkowo-okostnowego bez naprężeń​.​
Złote, stożkowe czapeczki na filarach protetycznych – „SynCone caps” z silikonowym zabezpieczeniem dośluzówkowym w celu ochrony dziąsła.
​Wprowadzenie do protezy akrylu w stanie elastycznym​, ​nałożony na wewnętrzną cześć protezy​.
Integracja protezy z SynCone caps – wewnątrzustne zespolenie protezy z czapeczkami w tybie passive-fit​.
Preparacja protezy po spolimeryzowaniu – szlifowanie i polerowanie celem usunięcia nawisów.
​W​prowadzenie opracowanej protezy do jamy ustnej.

BE_intro_900

Produkcja filmu

zdjęcia Archiwum SBB
montaż i realizacja Marcin Kołodziejczyk
muzyka#1​:​ Through her eyes/Craig Riley
muzyka#2​: Deep Ocean Storm/Richap
muzyka#3​:​ At First/Music4tv
źródło​:​ www.freesfx.co.uk
placówka stomatologiczna​:​ NZOZ Stomatologia Bez Bólu
laboratorium protetyczne: PRO-DENT
lekarz prowadzący​:​ dr Magdalena Żywicka MSc

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt