REJESTRACJA:

Efekty leczenia pozycjonerem i przykładowe zastosowanie

17 września, 2014

Efekty leczenia pozycjonerem i przykładowe zastosowanie

Celem zgłoszenia się 32-letniej pacjentki do naszego gabinetu była zniszczona próchnicowo przetrwała trójka mleczna, która w sposób rażący zakłócała estetykę uśmiechu. Trójka stała, po stronie prawej, ustawiona była dopodniebiennie z powodu zajęcia dla niej miejsca przez trójkę mleczną. Przez lata trójka mleczna uległa znacznej destrukcji. Pomysłem pacjentki na rozwiązanie jej problemu estetycznego było usunięcie zarówno trójki mlecznej jak i trójki stałej i założenie w to miejsce implantu. Lekarz implantolog Magdalena Żywicka przekonała Panią do zachowania trójki stałej i wprowadzenie jej na miejsce w łuku zębowym. Niedostateczna ilość miejsca dla kła (trójki) została wygospodarowana przez redukcję zębów przedtrzonowych i trzonowych w których zostały założone wypełnienia kompozytowe. Dystalizacja (przesuwanie do tyłu) zębów przedtrzonowych pozwoliło na uzyskanie dostatecznej ilości miejsca dla kła. Z uwagi na znaczną odległość dzielącą miejsce zamieszkania pacjentki od naszej kliniki i brak możliwości regularnych wizyt ortodontycznych niezbędnych przy leczeniu aparatem stałym została podjęta decyzja o zastosowaniu pozycjonerów do przesunięć zębów. Te ruchome wyjmowalne aparaty, w które została wyposażona pacjentka, dały możliwość osiągnięcia celu terapeutycznego jakim było wprowadzenie kła do łuku. Na zdjęciach pokazujemy niepełne efekty leczenia, ponieważ pacjentka w dalszym ciągu użytkuje trzecią serię pozycjonerów, aby ustawić kła w idealnej pozycji. Prezentowane poniżej efekty leczenia pacjentka osiągnęła w ciągu 5 miesięcy dzięki sumiennemu noszeniu płytek i dużej determinacji. Będąc z dala od kliniki przesyłała nam zdjęcia, które wykonywała samodzielnie. W naszej ocenie wystarczą 2 miesiące, aby idealnie spozycjonować kła.

 

Status zębowy wyjściowy
Status zębowy wyjściowy

Strona prawa w okluzji
Strona prawa w okluzji

Łuk zębowy dolny - liczne wady zębowe (rotacje, inklinacje)
Łuk zębowy dolny – liczne wady zębowe (rotacje, inklinacje)

Fragment łuku górnego - widok okluzyjny - kieł ustawiony dopodniebiennie, dwójka dowargowo
Fragment łuku górnego – widok okluzyjny – kieł ustawiony dopodniebiennie, dwójka dowargowo

Zęby trzonowe i przedtrzonowe w trakcie leczenia
Zęby trzonowe i przedtrzonowe w trakcie leczenia

Widok okluzyjny łuku górnego
Widok okluzyjny łuku górnego

Strona prawa w zwarciu - przerwy między zębami niezbędne do przesunięć
Strona prawa w zwarciu – przerwy między zębami niezbędne do przesunięć

Łuk zębowy górny i dolny w zwarciu - widoczna luka po usuniętym mleczaku
Łuk zębowy górny i dolny w zwarciu – widoczna luka po usuniętym mleczaku

Pierwszy pozycjoner na zębach górnych - strona prawa
Pierwszy pozycjoner na zębach górnych – strona prawa

Pierwszy pozycjoner na zębach górnych - strona lewa
Pierwszy pozycjoner na zębach górnych – strona lewa

Łuk górny tuż przed założeniem pierwszego pozycjonera
Łuk górny tuż przed założeniem pierwszego pozycjonera

Pierwszy pozycjoner mający na celu przemieszczenie kła na stronę wargową
Pierwszy pozycjoner mający na celu przemieszczenie kła na stronę wargową

Strona prawa - zęby w zwarciu
Strona prawa – zęby w zwarciu

Zdjęcie przesłane przez pacjentkę w celu oceny efektów leczenia
Zdjęcie przesłane przez pacjentkę w celu oceny efektów leczenia

Zdjęcie przesłane przez pacjentkę w celu oceny efektów leczenia
Zdjęcie przesłane przez pacjentkę w celu oceny efektów leczenia

Łuk zębowy górny i dolny w zwarciu z założonym pozycjonerem
Łuk zębowy górny i dolny w zwarciu z założonym pozycjonerem

Strona prawa - zęby w zwarciu z założonym pozycjonerem
Strona prawa – zęby w zwarciu z założonym pozycjonerem

Stan po 5 miesiącach leczenia płytką
Stan po 5 miesiącach leczenia płytką

Wyprowadzony kieł ze zgryzu krzyżowego w niepełnym jeszcze wyrznięciu
Wyprowadzony kieł ze zgryzu krzyżowego w niepełnym jeszcze wyrznięciu

Widok od przodu - widoczny kieł od frontu
Widok od przodu – widoczny kieł od frontu

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt