REJESTRACJA:

Implantacja natychmiastowa

12 lutego, 2014

Implantacja natychmiastowa z natychmiastowym obciążeniem implantu

Sześćdziesięcioośmioletnia kobieta zgłosiła się doraźnie do gabinetu z powodu złamanego zęba siekacza bocznego w szczęce (dwójki). Ząb był osłabiony po kilkukrotnych leczeniach kanałowych i obciążony koroną porcelanową na metalu. Podjęto decyzję o natychmiastowej implantacji połączoną z natychmiastowym obciążeniem koroną prowizoryczną.

[v=aCZggN1ByxI]

DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA
Ocena zewnątrzustna dolnego piętra twarzy – wargi hypotoniczne, zapadnięte, pogłębione bruzdy bródkowo-wargowe oraz nosowo-wargowe
Ocena profilu dolnego piętra twarzy – według normy estetycznej Rickets’a: profil cofnięty, broda wysunięta, warga górna cofnięta
Diagnostyka radiologiczna – ocena statusu tkanek w obrębie jamy ustnej
Zęby górne i dolne w zwarciu – widok od przodu – zęby dolne zaopatrzone protezą szkieletową opartą na teleskopach, wyjętą do zdjęcia
Łuk zębowy górny od strony powierzchni żującej – liczne uzupełnienia protetyczne w formie koron na siekaczach i onlay na trzonowcach i przedtrzonowcach
Ocena zęba przyczynowego – po zdjęciu korony porcelanowej na metalu – widoczny metalowy wkład koronowo-korzeniowy

PLAN LECZENIA
1. Pobranie wycisku alginatowego pod modele diagnostyczne,
2. Przygotowanie w laboratorium modelu do wprowadzenia analogu implantu polegające na wycięciu z modelu siekacza górnego-bocznego po lewej stronie,
3. Usunięcie zęba wraz z koroną i wkładem koronowo-korzeniowym w sposób atraumatyczny z pomocą piezochirurgii,
4. Wprowadzenie wszczepu w oddaleniu od blaszki wargowej po przesunięciu implantu na stronę podniebienną,
5. Rejestracja przenośnika implantu przy pomocy materiału kompozytowego,
6. Przeniesienie pozycji implantu na model za pomocą klucza kompozytowego i analogu implantu,
7. Laboratoryjne wykonanie korony kompozytowej typu IAC zintegrowanej z łącznikiem po jego wyfrezowaniu,
8. Przykręcenie korony IAC do implantu w ustach pacjentki – ocena zgryzu, uwolnienie z kontaktów okluzyjnych
9. Po 4 miesiącach wykonanie ostatecznej korony cerkonowo-ceramicznej

Uśmiech pacjentki

PROCES TERAPII STOMATOLOGICZNEJ
Widok pozostałości korzeniowej – stan po usunięciu wkładu koronowo-korzeniowego z fragmentem blaszki wargowej zęba
Ząb usunięto atraumatycznie z poszanowaniem tkanek twardych po wcześniejszej separacji
Nadanie ostatecznego kształtu łoża implantu – reamer – wiertło ostatnie w sekwencji wierteł, nadaje ostateczny kształt łoża zgodny z kształtem implantu
Implant Ankylos® średnia – 2,5 mm, długość – 11 mm – wszczepy wykonane z czystego tytanu z powierzchnią zwiększającą integrację z kością, powierzchnia implantu piaskowana i trawiona zwiększa kontakt implantu z kością
Wycisk alginatowy górnego łuku zębowego – przekazanie wycisku do laboratorium na terenie placówki w celu wykonania odlewu gipsowego
Przenośnik implantu po wprowadzeniu wszczepu do kości – transfer implantu zapewni przeniesienie pozycji implantu na model protetyczny
Kompozytowy klucz rejestrujący pozycję implantu – dwuminutowe wiązanie kompozytu na transferze implantu umożliwi przeniesienie pozycji implantu
Zespół pozycjonujący położenie implantu w modelu gipsowym – z modelu gipsowego usunięto gips dla wprowadzenia analogu implantu
Wnętrze analogu implantu od powierzchni okluzyjnej – po usunięciu nadmiarów gipsu analog implantu przygotowany do przykręcenia łącznika
Prowizoryczny łącznik kompozytowy na modelu – tymczasowy filar protetyczny przymocowany do analogu implantu w modelu roboczym
Tymczasowa korona zintegrowana z łącznikiem (IAC) – wytworzenie tymczasowej korony poprzez warstwowe nienakładanie kompozytu na łącznik
Śruba gojąca wprowadzona do implantu – podczas opracowania korony w laboratorium – tkanki miękkie zabezpieczono śrubą gojącą
Po 24 tygodniach procesu osteointegracji opracowanie i wprowadzenie na filar protetyczny implantu ostatecznej odbudowy protetycznej!

CZĘŚĆ MEDYCZNA
lekarz prowadzący Magdalena Żywicka 
technik dentystyczny Jacek Dziedzicki
placówka medyczna Stomatologia Bez Bólu

 

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt