REJESTRACJA:

Implantacja z podniesieniem dna zatoki

10 lutego, 2014

Implantacja połączona z jednoczasowym podniesieniem dna zatoki szczękowej

Niespełna siedemdziesięcioletnia pacjentka, w świadomy sposób dbająca o zęby, zgłosiła się celem uzupełnienia braku w strefie bocznej szczęki po stronie prawej. Nie chcąc ryzykować przemieszczeniami zębów otaczających lukę i opozycjonisty, zdecydowała się na wprowadzenie implantu. Niedobory kości uzupełniono materiałem kościozastępczym w formie podniesienia dna zatoki szczękowej.

[v=YmcTShjb6n4]

DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA
Diagnostyka radiologicznazdjęcie ortopantomograficzne ukazujące status tkanek w obrębie jamy ustnej
Łuk górny – widok od strony okluzyjnej – piątka górna prawa stanowiąca oparcie dla mostu prowizorycznego

PLAN LECZENIA
1. Diagnostyka radiologiczna, laboratoryjna i wewnątrzustna.
2. Farmakologiczne i higienizacyjne przygotowanie pacjentki.
3. Podniesienie dna zatoki z dostępu bocznego z jednoczasową implantacją implantu, w pozycji pierwszego trzonowca po stronie prawej w szczęce.
4. Gojenie zamknięte – sześciomiesięczne oczekiwanie na osteointegrację.
5. Faza protetyczna obejmująca następujące procesy: ekspozycja implantu, zarządzanie tkanką miękką, pobranie wycisku z poziomu implantu, laboratoryjne opracowanie ostatecznej korony metalowo-porcelanowej, przyłączenie ostatecznej korony do implantu.

Uśmiech pacjenta radością lekarza

PRZEBIEG PROCESU TERAPII STOMATOLOGICZNEJ
Odsłonięcie wyrostka zębodołowego – odsłonięcie płata śluzówkowo-okostnowego celem ekspozycji wyrostka zębodołowego
Wyeksponowana kość w rejonie zatoki szczękowej – wycięte przy użyciu wiertła różyczkowego okno w przedniej ścianie zatoki szczękowej
Grzbiet wyrostka zębodołowego po odsłonięciu płata – dostateczna ilość tkanki kostnej w wymiarze strzałkowym do implantacji
Wiertło kształtujące łoże implantu – chłodzenie zewnętrzne ograniczające ryzyko przegrzania kości
Wprowadzanie biomateriału do światła zatoki – drobiny BIO-OSS wprowadzone do światła zatoki, wymieszane z czynnikami morfogenetycznymi
Metoda osteotomowa opracowania łoża implantu – osteotom pozwala na kondensację materiału kostnego wokół implantu
Ostatecznie opracowane łoże implantu – wypełniona biomateriałem zatoka szczękowa
Wprowadzenie implantu do łoża – ręczne wprowadzenie implantu do łoża przy użyciu raczety
Implant wprowadzony subcrestalnie do łoża – ostateczna kondensacja materiału BIO-OS w zatoce szczękowej
Kolagenowa błona zaporowa zamykająca ranę – powoli resorbowalna membrana zapewnia barierę przed wnikaniem tkanki miękkiej do kości
Wolne od naprężeń zbliżenie płatów i zaszycie rany – szczelne szycie redukuje ryzyko powikłań pozabiegowych
Zamknięta rana szwami węzełkowymi

POZOSTAŁE ETAPY:
1. Kontrola radiologiczna
2. Proces osteointegracji
3. Pobranie wycisków
4. Opracowanie filarów protetycznych
5. Laboratoryjne opracowanie korony metalowo-porcelanowej
6. Zacementowanie korony na filarze protetycznym

CZĘŚĆ MEDYCZNA
lekarz prowadzący Magdalena Żywicka
technik dentystyczny Jacek Dziedzicki
placówka medyczna Stomatologia Bez Bólu

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt