REJESTRACJA:

Implantoprotetyczne leczenie braków zębowych

2 stycznia, 2014

Implantoprotetyczne leczenie braków zębowych

Młody, pogodny i niezwykle przystojny mężczyzna na pierwszą wizytę zgłosił się celem uzupełnienia braku czwórki górnej lewej. Po zakończonym leczeniu pojawił się ponownie w gabinecie po złamaniu dwójki górnej lewej, którą zaopatrzono również implanto-protetycznie.

 

Pacjent lat 32 - brak satysfakcji z koloru i kształtu własnych zębów oraz brak czwórki górnej lewej
Pacjent lat 32 – brak satysfakcji z koloru i kształtu własnych zębów oraz brak czwórki górnej lewej

Metamorfoza uśmiechu - widok po leczeniu - implantoprotetyczne leczenie
Metamorfoza uśmiechu – widok po leczeniu

Ocena profilu twarzy - profil dolnego piętra twarzy wykazuje cechy normy - prawidłowe napięcie warg i policzków
Ocena profilu twarzy – profil dolnego piętra twarzy wykazuje cechy normy – prawidłowe napięcie warg i policzków

Widok powierzchni okluzyjnej zębów w szczęce - pojedyncze braki zębowe w zakresie pierwszych przedtrzonowców
Widok powierzchni okluzyjnej zębów w szczęce – pojedyncze braki zębowe w zakresie pierwszych przedtrzonowców

Ocena zgryzu - sektor boczny prawy - "wędrówka zębów" spowodowana brakami zębów sąsiednich lub antagonistów
Ocena zgryzu – sektor boczny prawy – „wędrówka zębów” spowodowana brakami zębów sąsiednich lub antagonistów

Ocena zgryzu - sektor boczny lewy - brak pierwszego przedtrzonowca "czwórki' oraz liczne defekty przyszyjkowe w zębach żuchwy
Ocena zgryzu – sektor boczny lewy – brak pierwszego przedtrzonowca „czwórki’ oraz liczne defekty przyszyjkowe w zębach żuchwy

Ocena wewnątrzustna w zwarciu i częściowym rozwarciu - dysproporcje wielkości, pozycji i barwy pomiędzy poszczególnymi zębami w obu łukach
Ocena wewnątrzustna w zwarciu i częściowym rozwarciu – dysproporcje wielkości, pozycji i barwy pomiędzy poszczególnymi zębami w obu łukach

Ocena wewnątrzustna w zwarciu i częściowym rozwarciu - dysproporcje wielkości, pozycji i barwy pomiędzy poszczególnymi zębami w obu łukach
Ocena wewnątrzustna w zwarciu i częściowym rozwarciu – dysproporcje wielkości, pozycji i barwy pomiędzy poszczególnymi zębami w obu łukach

Radiologiczna ocena stanu uzębienia - wstępna ocena podłoża kostnego przed planowaniem zabiegu implantologicznego
Radiologiczna ocena stanu uzębienia – wstępna ocena podłoża kostnego przed planowaniem zabiegu implantologicznego

Pojedynczy brak w miejscu czwórki górnej lewej - planowana odbudowa protetyczna oparta na implancie w miejscu brakującego przedtrzonowca
Pojedynczy brak w miejscu czwórki górnej lewej – planowana odbudowa protetyczna oparta na implancie w miejscu brakującego przedtrzonowca

Wstępna preparacja łoża implantu - przy użyciu pierwszego wiertła do oceny gęstości kości i zaznaczenia miejsca preparacji łoża
Wstępna preparacja łoża implantu – przy użyciu pierwszego wiertła do oceny gęstości kości i zaznaczenia miejsca preparacji łoża

Kolejny etap preparacji wyrostka zębodołowego - zagęszczanie kości techniką osteotomową w celu zwiększenia stabilizacji pierwotnej implantu
Kolejny etap preparacji wyrostka zębodołowego – zagęszczanie kości techniką osteotomową w celu zwiększenia stabilizacji pierwotnej implantu

Ostateczna preparacja łoża implantu - użycie wiertła typu reamer w celu nadania ostatecznego kształtu łoża implantu
Ostateczna preparacja łoża implantu – użycie wiertła typu reamer w celu nadania ostatecznego kształtu łoża implantu

Wprowadzenie implantu do łoża kostnego - ręczne wprowadzenie implantu przy użyciu raczety
Wprowadzenie implantu do łoża kostnego – ręczne wprowadzenie implantu przy użyciu raczety

Implant in situ - widok wprowadzonego implantu poniżej brzegu wyrostka kości wraz z transferem - widok z boku
Implant in situ – widok wprowadzonego implantu poniżej brzegu wyrostka kości wraz z transferem – widok z boku

Implant in situ - widok od powierzchni okluzyjnej z wprowadzoną mini śrubą
Implant in situ – widok od powierzchni okluzyjnej z wprowadzoną mini śrubą

Stan po zamknięciu rany - niresorbowalne szwy monofilamentowe zamykają płaty bez napięcia
Stan po zamknięciu rany – niresorbowalne szwy monofilamentowe zamykają płaty bez napięcia

Stan kliniczny 8 tygodni po implantacji - wyraźnie zarysowany kształt dziąsła po wykręceniu śruby gojącej dla profilu wyłaniania korony
Stan kliniczny 8 tygodni po implantacji – wyraźnie zarysowany kształt dziąsła po wykręceniu śruby gojącej dla profilu wyłaniania korony

Tytanowy filar protetyczny implantu - łącznik stanowi filar dla tymczasowej kompozytowej korony protetycznej, kształtującej dziąsło
Tytanowy filar protetyczny implantu – łącznik stanowi filar dla tymczasowej kompozytowej korony protetycznej, kształtującej dziąsło

Tymczasowa korona protetyczna osadzona na implancie - korona wykonana z materiału kompozytowego Protemp Crown światłoutwardzalnego
Tymczasowa korona protetyczna osadzona na implancie – korona wykonana z materiału kompozytowego Protemp Crown światłoutwardzalnego

Tymczasowa korona wykonana z materiału kompozytowego światłoutwardzalnego - widok od góry
Tymczasowa korona wykonana z materiału kompozytowego światłoutwardzalnego – widok od góry

Transfer wyciskowy - przeniesienie pozycji implantu na model gipsowy przy użyciu transferu typu Repositioning Post
Transfer wyciskowy – przeniesienie pozycji implantu na model gipsowy przy użyciu transferu typu Repositioning Post

Ostateczny tytanowy filar łączący implant z koroną - filar przygotowany w laboratorium protetycznym, zgodnie z przebiegiem girlandy dziąsłowej
Ostateczny tytanowy filar łączący implant z koroną – filar przygotowany w laboratorium protetycznym, zgodnie z przebiegiem girlandy dziąsłowej

Ostateczna odbudowa protetyczna przedtrzonowca - korona porcelanowa przycementowana do łącznika tytanowego Ankylos
Ostateczna odbudowa protetyczna przedtrzonowca – korona porcelanowa przycementowana do łącznika tytanowego Ankylos

Złamany siekacz boczny lewy w szczęce - poddziąsłowo złamany korzeń - zakwalifikowano do ekstrakcji
Złamany siekacz boczny lewy w szczęce – poddziąsłowo złamany korzeń – zakwalifikowano do ekstrakcji

Ekstrakcja siekacza bocznego lewego w szczęce - podzielony korzeń wzdłuż długiej osi w celu atraumatycznego usunięcia pozostałości korzeniowej
Ekstrakcja siekacza bocznego lewego w szczęce – podzielony korzeń wzdłuż długiej osi w celu atraumatycznego usunięcia pozostałości korzeniowej

Usunięty korzeń siekacza bocznego lewego - fragmenty podzielonego i usuniętego korzenia lewego bocznego siekacza szczęki
Usunięty korzeń siekacza bocznego lewego – fragmenty podzielonego i usuniętego korzenia lewego bocznego siekacza szczęki

Widok zębodołu poekstrakcyjnego siekacza lewego szczęki - stan tkanek otaczających ząb
Widok zębodołu poekstrakcyjnego siekacza lewego szczęki – stan tkanek otaczających ząb

Opracowanie łoża implantu - skierowana dopodniebiennie preparacja łoża implantu w pozycji siekacza bocznego lewego
Opracowanie łoża implantu – skierowana dopodniebiennie preparacja łoża implantu w pozycji siekacza bocznego lewego

Implant in situ - subcrestalnie wprowadzony implant w pozycji siekacza bocznego lewego w szczęce
Implant in situ – subcrestalnie wprowadzony implant w pozycji siekacza bocznego lewego w szczęce

Zarządzanie tkanką miękką zakrywającą implant - zamknięcie zębodołu poekstrakcyjnego przeszczepem łącznotkankowym z podniebienia
Zarządzanie tkanką miękką zakrywającą implant – zamknięcie zębodołu poekstrakcyjnego przeszczepem łącznotkankowym z podniebienia

Tymczasowa odbudowa protetyczna siekacza bocznego - adhezyjne przycementowanie kompozytowej odbudowy do zębów sąsiednich
Tymczasowa odbudowa protetyczna siekacza bocznego – adhezyjne przycementowanie kompozytowej odbudowy do zębów sąsiednich

Wizyta kontrolna po 2 tygodniach - cel wizyty - ocena dynamiki gojenia tkanek miękkich oraz usunięcie szwów
Wizyta kontrolna po 2 tygodniach – cel wizyty – ocena dynamiki gojenia tkanek miękkich oraz usunięcie szwów

Wizyta kontrolna po 2 tygodniach - cel wizyty - ocena dynamiki gojenia tkanek miękkich oraz usunięcie szwów
Wizyta kontrolna po 2 tygodniach – cel wizyty – ocena dynamiki gojenia tkanek miękkich oraz usunięcie szwów

Pobranie wycisku materiałem termoplastycznym - wykorzystanie materiału Luxaform w procesie wykonania nowej odbudowy prowizorycznej
Pobranie wycisku materiałem termoplastycznym – wykorzystanie materiału Luxaform w procesie wykonania nowej odbudowy prowizorycznej

Pobranie wycisku materiałem termoplastycznym - wykorzystanie materiału Luxaform w procesie wykonania nowej odbudowy prowizorycznej
Pobranie wycisku materiałem termoplastycznym – wykorzystanie materiału Luxaform w procesie wykonania nowej odbudowy prowizorycznej

Ekspozycja implantu w pozycji siekacza bocznego lewego - wykręcenie śruby zamykającej
Ekspozycja implantu w pozycji siekacza bocznego lewego – wykręcenie śruby zamykającej

Przykręcenie do implantu śruby gojącej typu slim - obecność śruby gojącej umożliwia podtrzymanie regenerowanego płata dziąsłowego
Przykręcenie do implantu śruby gojącej typu slim – obecność śruby gojącej umożliwia podtrzymanie regenerowanego płata dziąsłowego

Przykręcenie do implantu śruby gojącej typu slim - obecność śruby gojącej umożliwia podtrzymanie regenerowanego płata dziąsłowego
Przykręcenie do implantu śruby gojącej typu slim – obecność śruby gojącej umożliwia podtrzymanie regenerowanego płata dziąsłowego

Proces gojenia uszypułowanego płata dziąsłowego - niedobory dziąsłowe wokół implantu zastępowane są płatem rolowanym z podniebienia
Proces gojenia uszypułowanego płata dziąsłowego – niedobory dziąsłowe wokół implantu zastępowane są płatem rolowanym z podniebienia

Umieszczenie łącznika protetycznego w implancie - łącznik implantu jako filar protetyczny korony tymczasowej kształtującej tkanki miękkiej
Umieszczenie łącznika protetycznego w implancie – łącznik implantu jako filar protetyczny korony tymczasowej kształtującej tkanki miękkiej

Umieszczenie łącznika protetycznego w implancie - łącznik implantu jako filar protetyczny korony tymczasowej kształtującej tkanki miękkiej
Umieszczenie łącznika protetycznego w implancie – łącznik implantu jako filar protetyczny korony tymczasowej kształtującej tkanki miękkiej

Tymczasowa odbudowa protetyczna - profil wyłaniania tymczasowej korony ma za zadanie podtrzymać i ukształtować dziąsło
Tymczasowa odbudowa protetyczna – profil wyłaniania tymczasowej korony ma za zadanie podtrzymać i ukształtować dziąsło

Gipsowy model roboczy z maską dziąsłową - wyfrezowany filar protetyczny wraz z kluczem pattern-resin definiującym jego docelową pozycję
Gipsowy model roboczy z maską dziąsłową – wyfrezowany filar protetyczny wraz z kluczem pattern-resin definiującym jego docelową pozycję

Gipsowy model roboczy z maską dziąsłową - wyfrezowany filar protetyczny wraz z kluczem pattern-resin definiującym jego docelową pozycję
Gipsowy model roboczy z maską dziąsłową – wyfrezowany filar protetyczny wraz z kluczem pattern-resin definiującym jego docelową pozycję

Wypreparowany łącznik protetyczny w jamie ustnej - przeniesiony filar protetyczny z modelu roboczego do jamy ustnej za pomocą klucza pattern-resin
Wypreparowany łącznik protetyczny w jamie ustnej – przeniesiony filar protetyczny z modelu roboczego do jamy ustnej za pomocą klucza pattern-resin

Dobór koloru ostatecznej korony pełnoceramicznej - dopasowanie odcienia korony do barwy zębów sąsiednich i antagonistów oraz kolorytu twarzy
Dobór koloru ostatecznej korony pełnoceramicznej – dopasowanie odcienia korony do barwy zębów sąsiednich i antagonistów oraz kolorytu twarzy

Wstępna ocena pracy protetycznej w ustach pacjenta - niedoskonałości kształtu korony podlegają ocenie i korekcie laboratoryjnej
Wstępna ocena pracy protetycznej w ustach pacjenta – niedoskonałości kształtu korony podlegają ocenie i korekcie laboratoryjnej

Wyznaczenie osi długich zębów w szczęce - dla zobrazowania wad pracy protetycznej  wyznaczono osie długie zębów siecznych
Wyznaczenie osi długich zębów w szczęce – dla zobrazowania wad pracy protetycznej wyznaczono osie długie zębów siecznych

Widok powierzchni okluzyjnej zębów w szczęce - ocena stopnia przylegania korony pełnoceramicznej po stronie podniebiennej
Widok powierzchni okluzyjnej zębów w szczęce – ocena stopnia przylegania korony pełnoceramicznej po stronie podniebiennej

Zęby szczęki i żuchwy w zwarciu po osadzeniu koron - ocena kontaktów zwarciowych i punktów stycznych między zębami i koronami szczęki i żuchwy
Zęby szczęki i żuchwy w zwarciu po osadzeniu koron – ocena kontaktów zwarciowych i punktów stycznych między zębami i koronami szczęki i żuchwy

Kontrola radiologiczna protetycznych prac finalnych - ocena położenia implantów w kości względem brzegu wyrostka zębodołowego, ocena szczelności
Kontrola radiologiczna protetycznych prac finalnych – ocena położenia implantów w kości względem brzegu wyrostka zębodołowego, ocena szczelności

Ostateczny efekt działań terapeutycznych - korony pełnoceramiczne oparte na implantach po stronie lewej w szczęce na dwójce i czwórce
Ostateczny efekt działań terapeutycznych – korony pełnoceramiczne oparte na implantach po stronie lewej w szczęce na dwójce i czwórce

Uśmiech pacjenta radością lekarza
Uśmiech pacjenta radością lekarza

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt