REJESTRACJA:

Implantoprotetyczne leczenie braków zębowych

6 grudnia, 2013

Implantoprotetyczne leczenie pojedynczych braków zębowych

Dwuetapowe implanto-protetyczne leczenie pacjenta z pojedynczymi brakami zębowymi.

[v=eD28RtzBoAY]

PREZENTACJA PRZYPADKU STOMATOLOGICZNEGO
Młody, pogodny i niezwykle przystojny mężczyzna na pierwszą wizytę zgłosił się celem uzupełnienia braku czwórki górnej lewej. Po zakończonym leczeniu pojawił się ponownie w gabinecie po złamaniu dwójki górnej lewej, którą zaopatrzono również implanto-protetycznie.

DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA
Pacjent lat 32 – brak satysfakcji z koloru i kształtu własnych zębów oraz brak czwórki górnej lewej.
Ocena profilu twarzy – profil dolnego piętra twarzy wykazuje cechy normy – prawidłowe napięcie warg i policzków.
Widok powierzchni okluzyjnej zębów w szczęce – pojedyncze braki zębowe w zakresie pierwszych przedtrzonowców.
Ocena zgryzu – sektor boczny prawy – „wędrówka zębów” spowodowana brakami zębów sąsiednich lub antagonistów.
Ocena zgryzu – sektor boczny lewy – brak pierwszego przedtrzonowca „czwórki” oraz liczne defekty przyszyjkowezębach żuchwy.
Ocena wewnątrzustna w zwarciu i częściowym rozwarciu – dysproporcje wielkości, pozycji i barwy pomiędzy poszczególnym zębami w obu łukach.
Radiologiczna ocena stanu uzębienia – wstępna ocena podłoża kostnego przed planowaniem zabiegu implantologicznego.

PLAN LECZENIA
I etap – czwórka górna lewa:
1. W oparciu o tomografię planowanie umieszczenia implantu w pozycji pierwszego przedtrzonowca w szczęce po stronie lewej
2. Chirurgiczne wprowadzenie implantu – gojenie metoda zamknięta
3. Odsłonięcie implantu i kształtowanie dziąsła wokół korony
4. Wykonanie laboratoryjne i ostateczne wprowadzenie korony metalowo-ceramicznej
II etap – dwójka górna lewa:
1. Usunięcie pozostałości korzeniowej złamanego siekacza bocznego
2. Wprowadzenie implantu i wykonanie przeszczepu dziąsłowego
3. Odsłonięcie implantu i kształtowanie dziąsła wokół korony ostatecznej
4. Wykonanie laboratoryjne o ostateczne wprowadzenie korony metalowo-ceramicznej

Wyznaczenie osi długich zębów w szczęce - implantoprotetyczne leczenie braków zębowych
Wyznaczenie osi długich zębów w szczęce

PRZEBIEG PROCESU TERAPEUTYCZNEGO
Pojedynczy brak w miejscu czwórki górnej lewej – planowana odbudowa protetyczna oparta na implancie w miejscu brakującego przedtrzonowca. Wstępna preparacja łoża implantu – przy użyciu pierwszego wiertła do oceny gęstości kości i zaznaczenia miejsca preparacji łoża. Kolejny etap preparacji wyrostka zębodołowego – zagęszczanie kości techniką osteotomową w celu zwiększenia stabilizacji pierwotnej implantu
Ostateczna preparacja łoża implantu – użycie wiertła typu reamer w celu nadania ostatecznego kształtu łoża implantu
Wprowadzenie implantu do łoża kostnego – ręczne wprowadzenie implantu przy użyciu raczety
Implant in situ – widok wprowadzonego implantu poniżej brzegu wyrostka kości wraz z transferem – widok z boku oraz widok od powierzchni okluzyjnej z wprowadzoną mini śrubą
Stan po zamknięciu rany – nieresorbowalne szwy monofilamentowe zamykają płaty bez napięcia
Stan kliniczny 8 tygodni po implantacji – wyraźnie zarysowany kształt dziąsła po wykręceniu śruby gojącej dla profilu wyłaniania korony
Tytanowy filar protetyczny implantu – łącznik stanowi filar dla tymczasowej kompozytowej korony protetycznej, kształtującej dziąsło
Tymczasowa korona protetyczna osadzona na implancie – korona wykonana z materiału kompozytowego Protemp Crown światłoutwardzalnego
Transfer wyciskowy – przeniesienie pozycji implantu na model gipsowy przy użyciu transferu typu Repositioning Post
Ostateczny tytanowy filar łączący implant z koroną – filar przygotowany w laboratorium protetycznym, zgodnie z przebiegiem girlandy dziąsłowej
Ostateczna odbudowa protetyczna przedtrzonowca – korona porcelanowa przycementowana do łącznika tytanowego Ankylos®
Złamany siekacz boczny lewy w szczęce – poddziąsłowo złamany korzeń zakwalifikowano do ekstrakcji
Ekstrakcja siekacza bocznego lewego w szczęce – podzielony korzeń wzdłuż długiej osi w celu atraumatycznego usunięcia pozostałości korzeniowej
Usunięty korzeń siekacza bocznego lewego – fragmenty podzielonego i usuniętego korzenia lewego bocznego siekacza szczęki
Widok zębodołu poekstrakcyjnego siekacza lewego szczeki – stan tkanek otaczających usunięty ząb
Opracowanie łoża implantu – skierowana dopodniebiennie preparacja łoża implantu w pozycji siekacza bocznego lewego
Implant in situ – Subcrestalnie wprowadzony implant Ankylos® w pozycji siekacza bocznego lewego w szczęce
Zarządzanie tkanką miękką zakrywającą implant – zamknięcie zębodołu poekstrakcyjnego przeszczepem łącznotkankowym z podniebienia
Tymczasowa odbudowa protetyczna siekacza bocznego – adhezyjne przycementowanie kompozytowej odbudowy do zębów sąsiednich
Proces osteointegracji implantu z kością – kluczowa rola krwi w procesie formowania się osteoblastów
Formowanie osteoblastów – wykorzystanie morfogennego potencjału komórek macierzystych
Wizyta kontrolna po 2 tygodniach – cel wizyty: ocena dynamiki gojenia tkanek miękkich oraz usunięcie szwów
Pobranie wycisku materiałem termoplastycznym – wykorzystanie materiału Luxaform w procesie wykonania nowej odbudowy prowizorycznej
Ekspozycja implantu w pozycji siekacza bocznego lewego – wykręcenie śruby zamykającej
Przykręcenie do implantu śruby gojącej typu slim – obecność śruby gojącej umożliwia podtrzymanie regenerowanego płata dziąsłowego
Proces gojenia uszypułowanego płata dziąsłowego – niedobory dziąsłowe wokół implantu zastępowane są płatem rolowanym z podniebienia
Umieszczenie łącznika protetycznego w implancie – łącznik implantu jako filar protetyczny korony tymczasowej kształtującej tkanki miękkie
Tymczasowa odbudowa protetyczna – profil wyłaniania tymczasowej korony ma za zadanie podtrzymać i ukształtować dziąsło
Gipsowy model roboczy z maską dziąsłową – wyfrezowany filar protetyczny wraz z kluczem pattern-resin definiującym jego docelową pozycję
Wypreparowany łącznik protetyczny w jamie ustnej – przeniesiony filar protetyczny z modelu roboczego do jamy ustnej za pomocą klucza pattern-resin
Dobór koloru ostatecznej korony pełnoceramicznej – dopasowanie odcienia korony do barwy zębów sąsiednich i antagonistów oraz kolorytu twarzy
Wstępna ocena pracy protetycznej w ustach pacjenta – niedoskonałości kształtu korony podlegają ocenie i korekcie laboratoryjnej
Wyznaczenie osi długich zębów w szczęce – dla zobrazowania wad pracy protetycznej, wyznaczono osie długie zębów siecznych
Widok powierzchni okluzyjnej zębów w szczęce – ocena stopnia przylegania korony pełnoceramicznej po stronie podniebiennej
Zęby szczęki i żuchwy po zwarciu po osadzeniu koron – ocena kontaktów zwarciowych i punktów stycznych pomiędzy zębami i koronami szczęki i żuchwy
Kontrola radiologiczna protetycznych prac finalnych – ocena położenia implantów w kości względem brzegu wyrostka zębodołowego, ocena szczelności
Ostateczny efekt działań terapeutycznych – Korony pełnoceramiczne oparte na implantach po stronie lewej w szczęce na dwójce i czwórce
Uśmiech pacjenta – radością lekarza

CZĘŚĆ MEDYCZNA
lekarz prowadzący            Magdalena Żywicka
technik dentystyczny    Bartłomiej Troczyński
placówka medyczna    Stomatologia Bez Bólu

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt