REJESTRACJA:

Implanty zębowe, licówka, korony i mosty

9 stycznia, 2014

Implanty zębowe, licówka, korony i mosty pełnoceramiczne

[v=OuTVn_hfV18]

PREZENTACJA PRZYPADKU
Szykowna pięćdziesięciopięcioletnia pacjentka o regularnych rysach twarzy i nieprzemijającej urodzie, w typie ortofacjalnym i mezocefalicznym zgłosiła się celem uporządkowania problemów dentystycznych nagromadzonych przez lata.

ETAPY PROCESU TERAPII STOMATOLOGICZNEJ
Odwzorowanie pozycji implantu – określenie pozycji implantu na modelu gipsowym odzwierciedlającym zakres wyrostka.
Szablon implantologiczny na zębach szczęki – wyznaczenie właściwej pozycji dla implantów poprzez termoplastyczny nawigator.
Pierwszy etap zabiegu implantologicznego – kształt cięcia błony śluzowej – przesunięty do podniebienia – zapewniający dostęp do kości.
Mapowanie kości – diagnostyka grubości błony śluzowej przy użyciu instrumentu endodontycznego.
Szablon implantologiczny oparty na zębach – tuleje metalowe służące do wprowadzenia pierwszego wiertła pilotowego.
Proces implantacji – pierwsze wiertło pilotowe Lindemana pozwala ocenić gęstość kości i wyznaczyć pozycję implant.
Sondowanie kości – kalibrowany marker pozwala na obliczenie głębokości pierwszego nawiertu.
Zagęszczenie kości techniką osteotomową – korzyści płynące z użycia osteotomu to bezpieczeństwo i poprawa gęstości kości.
Procedura zachowania równoległości – w odniesieniu do osteotomu pierwszy nawiert dla drugiego implantu wykonywany jest paralelnie.
Osteotomy symultanicznie wprowadzone do łoży implantów – dbałość o równoległość implantów względem osi własnych i zębów sąsiednich.
Ocena pozycji implantów w wymiarze strzałkowym – piny do oceny równoległości wprowadzone do łoży implantów – widok okluzyjny.
Wprowadzenie implantu do łoża – implant Ankylos® wprowadzany ręcznie przy użyciu raczety.
Implanty in situ – widok okluzyjny wprowadzonych wszczepów 1 mm podwyrostkowo.
Miniśruby chirurgiczne wprowadzone do implantów – miniśruby zapewniają łatwiejszą identyfikację miejsca wszczepu przy ekspozycji.
Zamknięcie rany – finisz implantacji – zbliżenie brzegów rany i zaszycie szwami węzełkowymi.
Pozabiegowa kontrola radiologiczna – ocena pozycji wprowadzonych wszczepów i kontrola po leczeniu endodontycznym.
Ekspozycja implantów – wykręcenie śrub zakrywkowych w celu wprowadzenia śrub gojących.
Śruby gojące typu slim in situ – progresywne kształtowanie dziąsła – I etap: wąski profil wyłaniania poprzez slim former.
Ustalenie zgryzu nawykowego pacjentki – wosk aluminiowy służący do przeniesienia zgryzu do laboratorium protetycznego.
Filary protetyczne przygotowane do pobrania wycisku – transfery wyciskowe typu „bałwanek” przykręcone do implantów, zęby po redukcji dziąsła.
Ostateczne tytanowe filary protetyczne in situ – ofrezowane i przygotowane laboratoryjnie łączniki wprowadzone do implantów.
Żywiczne klucze nawigujące łączniki implantów – pozycja bezindeksowych łączników wyznaczana przez precyzyjne klucze z żywicy.
Twardy stent w celu ustalenia okluzji – pozycja żuchwy względem szczęki definiowana w oparciu o sztywny żywiczny wzornik.
Struktury cerkonu na zębach własnych i łącznikach – strefy boczne odbudowane mostami na zębach własnych, pojedyncze braki implantami.
Mosty na zębach własnych i korony na implantach – ceramiczne uzupełnienia braków wprowadzone na filary.
Ostateczna praca protetyczna w ustach pacjentki – korony na implantach, mosty w strefach bocznych, licówka na dwójce górnej prawej.

Bezcenny uśmiech pacjentki - implanty zębowe
Bezcenny uśmiech pacjentki

CZĘŚĆ MEDYCZNA
lekarz prowadzący Magdalena Żywicka
placówka medyczna Stomatologia Bez Bólu
technik dentystyczny Bartłomiej Troczyński
laboratorium protetyczne Natrodent

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt