REJESTRACJA:

Podnoszenie dna zatoki szczękowej

10 stycznia, 2014

Podnoszenie dna zatoki szczękowej – zabieg Sinus Lift

Jest to zabieg, mający na celu zwiększenie ilości tkanki kostnej w tylnym odcinku szczęki, co odbywa się poprzez zredukowanie objętości zatoki szczękowej. Nierzadko, wskutek zaniku kości będącego naturalną konsekwencją utraty zęba (lub zębów) z powodu choroby próchnicowej, periodontopatii lub urazów, objętość pozostałej kości jest niewystarczająca do uzupełnienia braków zębowych za pomocą wszczepów śródkostnych (implantów). Niedobór kości w tylnych rejonach szczęki spowodowany jest też stale trwającym procesem pneumatyzacji kości.

Istnieje wiele metod przeprowadzenia zabiegu, jednak na szczególną uwagę zasługuje metoda z wykorzystaniem okienka bocznego oraz technika osteotomowa. Dobór odpowiedniej drogi dostępu do zatoki jest uwarunkowany ilością pozostałej kości, jak również planowaną ilością i pozycją wprowadzanych wszczepów.

W metodzie z wypreparowaniem okna bocznego jesteśmy w stanie uzyskać nawet do 10mm nowej, świeżo utkanej tkanki kostnej, jednak przed wprowadzeniem implantu, wymagane jest odczekanie około 6-9 miesięcy w celu uzyskania przebudowanej, uformowanej nowej kości zdolnej do przyjęcia wszczepu. Niekiedy istnieje możliwość jednoczasowej implantacji wraz z zabiegiem podniesienia dna zatoki przy korzystnych relacjach ilości własnej kości do kości nowo tworzonej po zabiegu podniesienia dna zatoki. Postępowanie takie pozwala przyspieszyć zakończenie leczenia o okres późniejszego oczekiwania na osteointegrację implantu.

metodzie osteotomowej z kolei nie mamy możliwości regeneracji tak dużej ilości tkanki kostnej, jednak z racji uzyskania dostępu do zatoki szczękowej poprzez wypreparowane łoże implantu, zabieg jest mniej inwazyjny a także nieodłącznie wiąże się z możliwością jednoczasowej implantacji, co znacznie skraca czas leczenia.

Istnieje również tzw. metoda hydrodynamiczna podnoszenia dna zatoki szczękowej, wykorzystująca ciśnienie płynu wprowadzanego pod błonę śluzową zatoki do odwarstwienia jej.

W każdej z metod, po odwarstwieniu błony Schneidera (błony śluzowej wyścielającej ściany zatoki), w wytworzoną przestrzeń wprowadzany jest materiał kościozastępczy będący zrębem dla powstawania nowej tkanki kostnej.

Niewielka ilość kości (2mm) i spneumatyzowana zatoka uniemożliwia wprowadzenie implantu
Niewielka ilość kości (2mm) i spneumatyzowana zatoka uniemożliwia wprowadzenie implantu

Podnoszenie dna zatoki szczękowej - zabieg Sinus Lift z dostępu bocznego z wypreparowanym oknem w ścianie przedniej zatoki
Podnoszenie dna zatoki szczękowej – zabieg Sinus Lift z dostępu bocznego z wypreparowanym oknem w ścianie przedniej zatoki

Wnętrze zatoki szczękowej widoczne po uniesieniu błony Schneidera
Wnętrze zatoki szczękowej widoczne po uniesieniu błony Schneidera

Biomateriał będący "początkiem" nowej kości upychany do wnętrza zatoki szczękowej pod membraną Schneidera
Biomateriał będący „początkiem” nowej kości upychany do wnętrza zatoki szczękowej pod membraną Schneidera

Kolagenowa błona zaporowa chroni regenerowany obszar przed wrastaniem tkanek miękkich oraz wysypaniem granulek biomateriału
Kolagenowa błona zaporowa chroni regenerowany obszar przed wrastaniem tkanek miękkich oraz wysypaniem granulek biomateriału

Kontrolne zdjęcie radiologiczne po wykonanym zabiegu - widoczny materiał kościozastępczy Bio-oss
Kontrolne zdjęcie radiologiczne po wykonanym zabiegu – widoczny materiał kościozastępczy Bio-oss

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt