REJESTRACJA:

Kompleksowe leczenie zachowawczo-ortodontyczne

2 lutego, 2016

Kompleksowe leczenie zachowawczo-ortodontyczne

Młoda pacjentka zgłosiła się do naszego gabinetu celem wykonania kompleksowego leczenia zachowawczo-ortodontycznego. Oprócz problemów natury ortodontycznej stwierdzono złą higienę jamy ustnej oraz liczne potrzeby leczenia zachowawczo-endodontycznego. Po wnikliwej analizie telerentgenowskiej oraz analizie modeli zadecydowano o ekstrakcji 2 zębów w łuku dolnym (kła po stronie lewej oraz pierwszego przedtrzonowca po stronie prawej). Plan leczenia obejmował ponadto zamknięcie łuku po brakujących zębach w łuku górnym. Leczenie aktywne trwało 2 lata i 8 miesięcy. W czasie jego trwania pacjentka była regularnie poddawana zabiegom higieny profesjonalnej celem eliminacji zapaleń przyzębia brzeżnego. Po leczeniu aktywnym zastosowano leczenie retencyjne w postaci retainera stałego w żuchwie oraz szyny retencyjnej w łuku górnym.

Uśmiech pacjentki przed leczeniem
Uśmiech pacjentki przed leczeniem

Warunki zgryzowe przed leczeniem
Warunki zgryzowe przed leczeniem

Warunki zgryzowe przed leczeniem - strona prawa
Warunki zgryzowe przed leczeniem – strona prawa

Warunki zgryzowe przed leczeniem - strona lewa
Warunki zgryzowe przed leczeniem – strona lewa

Kształt łuku górnego przed leczeniem
Kształt łuku górnego przed leczeniem

Kształt łuku dolnego przed leczeniem
Kształt łuku dolnego przed leczeniem

Aparat Damon zamontowany w łuku górnym
Aparat Damon zamontowany w łuku górnym

Wczesna faza leczenia w obu łukach
Wczesna faza leczenia w obu łukach

Warunki zgryzowe po leczeniu - strona prawa
Warunki zgryzowe po leczeniu – strona prawa

Warunki zgryzowe po leczeniu - strona lewa
Warunki zgryzowe po leczeniu – strona lewa

Warunki zgryzowe po leczeniu
Warunki zgryzowe po leczeniu

Uśmiech pacjentki po leczeniu
Uśmiech pacjentki po leczeniu

Uśmiech pacjentki przed leczeniem
Uśmiech pacjentki przed leczeniem

Uśmiech pacjentki po leczeniu
Uśmiech pacjentki po leczeniu

Placówka medyczna NZOZ Stomatologia Bez Bólu

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt