REJESTRACJA:

Korona na implancie z przeszczepem kości

24 kwietnia, 2010

Korona na implancie z przeszczepem kości – „Wbrew ograniczeniom”

Brakujący ząb siekacz centralny (jedynka) w szczęce po stronie lewej odbudowano za pomocą korony porcelanowej na podbudowie metalowej opartej na filarze protetycznym przykręconym do implantu dentystycznego Ankylos. Poważną przeszkodą w implantacji był znaczny zanik objętości kości uniemożliwiający przeprowadzenie zabiegu bez augmentacji wyrostka zębodołowego. W celu zwiększenia objętości kości pobrano fragment kości własnej o kształcie krążka z brody (tzw. przeszczep autogenny) i umieszczono w miejscu siekacza centralnego (jedynki), wprowadzając jednoczasowo implant śródkostny Ankylos. Po 6 miesięcznym okresie oczekiwania na integrację implantu z kością zakończono terapię pacjenta poprzez zainstalowanie korony metalowo-ceramicznej na tytanowym filarze protetycznym.

Stara korona porcelanowa na siekaczu centralnym lewym przymocowana do zębów sąsiednich tymczasowo - widoczne zapadnięcie dziąsła nad jedynką
Stara korona porcelanowa na siekaczu centralnym lewym przymocowana do zębów sąsiednich tymczasowo – widoczne zapadnięcie dziąsła nad jedynką

Definitywna korona porcelanowa na implancie Ankylos - stan po 6 miesiącach - widoczna regularna linia dziąsła i podparcie tkanek miękkich w zakresie lewego siekacza centralnego
Definitywna korona porcelanowa na implancie Ankylos – stan po 6 miesiącach – widoczna regularna linia dziąsła i podparcie tkanek miękkich w zakresie lewego siekacza centralnego

Uśmiech pacjenta przed leczeniem z przyklejoną prowizoryczną "jedynką" do zębów sąsiednich
Uśmiech pacjenta przed leczeniem z przyklejoną prowizoryczną „jedynką” do zębów sąsiednich

Status radiologiczny przed leczeniem - widoczny brak zęba jedynki górnej lewej
Status radiologiczny przed leczeniem – widoczny brak zęba jedynki górnej lewej

Usunięta rekonstrukcja prowizoryczna i oczyszczone miejsce po niedawnej ekstrakcji korzenia
Usunięta rekonstrukcja prowizoryczna i oczyszczone miejsce po niedawnej ekstrakcji korzenia

Preparacja płata śluzówkowo-okostnowego pod chirurgiczny zabieg rekonstrukcji kości
Preparacja płata śluzówkowo-okostnowego pod chirurgiczny zabieg rekonstrukcji kości

Obraz defektu kostnego - rozległy zanik kości sięgający wierzchołków korzeni zębów sąsiednich
Obraz defektu kostnego – rozległy zanik kości sięgający wierzchołków korzeni zębów sąsiednich

Preparacja ubytku kostnego pod blok kostny w formie krążka w miejscu biorczym
Preparacja ubytku kostnego pod blok kostny w formie krążka w miejscu biorczym

Cięcie błony śluzowej wykonane w przedsionku jamy ustnej w okolicy brody aby stworzyć dostęp do kości w miejscu dawczym
Cięcie błony śluzowej wykonane w przedsionku jamy ustnej w okolicy brody aby stworzyć dostęp do kości w miejscu dawczym

Preparacja bloku kostnego w miejscu dawczym instrumentem rotacyjnym - trepanem
Preparacja bloku kostnego w miejscu dawczym instrumentem rotacyjnym – trepanem

Wiertło pilotowe wyznacza centrum okręgu przeszczepowego bloku
Wiertło pilotowe wyznacza centrum okręgu przeszczepowego bloku

Preparacja łoża pod implant w miejscu dawczym wiertłem reamerem
Preparacja łoża pod implant w miejscu dawczym wiertłem reamerem

Ostatecznie opracowany blok kostny z wypreparowanym łożem implantu
Ostatecznie opracowany blok kostny z wypreparowanym łożem implantu

Proces wyprowadzania bloku z miejsca dawczego
Proces wyprowadzania bloku z miejsca dawczego

Blok kostny w formie pierścienia umieszczony w miejscu biorczym pasujący "jak ulał" kształtem do wyrostka zębodołowego
Blok kostny w formie pierścienia umieszczony w miejscu biorczym pasujący „jak ulał” kształtem do wyrostka zębodołowego

Opracowanie łoża implantu w miejscu biorczym wiertłem reamerem nadającym właściwy kształt w łożu implantu zgodnym z kształtem wszczepu
Opracowanie łoża implantu w miejscu biorczym wiertłem reamerem nadającym właściwy kształt w łożu implantu zgodnym z kształtem wszczepu

Wprowadzanie implantu do kości przeszczepowej - implant będzie unieruchamiał blok przeszczepowy
Wprowadzanie implantu do kości przeszczepowej – implant będzie unieruchamiał blok przeszczepowy

Widok okluzyjny na wprowadzony implant pod grzbiet wyrostka zębodołowego - widoczny odpowiedni kształt bloku kostnego zgodny z kształtem wyrostka zębodołowego
Widok okluzyjny na wprowadzony implant pod grzbiet wyrostka zębodołowego – widoczny odpowiedni kształt bloku kostnego zgodny z kształtem wyrostka zębodołowego

Uzupełnienie drobnych ubytkówkostnych substytutem kości - materiałem Bio-oss celem wyrównania powierzchni wyrostka
Uzupełnienie drobnych ubytkówkostnych substytutem kości – materiałem Bio-oss celem wyrównania powierzchni wyrostka

Umieszczenie kolagenowej błony zaporowej pokrywającej całość defektu kostnego
Umieszczenie kolagenowej błony zaporowej pokrywającej całość defektu kostnego

Implant wraz z blokiem autogennym "otulony" błoną kolagenową zabezpieczającą kość przed wrastaniem nabłonka
Implant wraz z blokiem autogennym „otulony” błoną kolagenową zabezpieczającą kość przed wrastaniem nabłonka

Szczelnie zaszyta rana bez naprężeń - widok okluzyjny
Szczelnie zaszyta rana bez naprężeń – widok okluzyjny

Błona śluzowa w miejscu dawczym w okolicy bródki szczelnie zaszyta nićmi nieresorbowalnymi
Błona śluzowa w miejscu dawczym w okolicy bródki szczelnie zaszyta nićmi nieresorbowalnymi

Pantomogram kontrolny po implantacji - radiologiczna ocena położenia wszczepu względem zębów sąsiednich
Pantomogram kontrolny po implantacji – radiologiczna ocena położenia wszczepu względem zębów sąsiednich

Stan po sześciu miesiącach gojenia - ekspozycja implantu i przykręcony transfer wyciskowy - widok okluzyjny - widoczne szwy po ekspozycji
Stan po sześciu miesiącach gojenia – ekspozycja implantu i przykręcony transfer wyciskowy – widok okluzyjny – widoczne szwy po ekspozycji

Filar protetyczny wprowadzony do implantu w celu preparacji korony porcelanowej - widok od przodu
Filar protetyczny wprowadzony do implantu w celu preparacji korony porcelanowej – widok od przodu

Ofrezowany łącznik protetyczny - ocena profilu wyłaniania z dziąsła
Ofrezowany łącznik protetyczny – ocena profilu wyłaniania z dziąsła

Gotowa praca protetyczna dostarczona z laboratorium na modelach gipsowych
Gotowa praca protetyczna dostarczona z laboratorium na modelach gipsowych

Ostateczne korony porcelanowe wytworzone celem odbudowy trzonowców i przedtrzonowców w szczęce i żuchwie
Ostateczne korony porcelanowe wytworzone celem odbudowy trzonowców i przedtrzonowców w szczęce i żuchwie

Filar protetyczny przykręcany do implantu w obecności klucza z pattern-resinu - widok od przodu
Filar protetyczny przykręcany do implantu w obecności klucza z pattern-resinu – widok od przodu

Łącznik protetyczny umieszczony w implancie w pozycji wyznaczonej przez pozycjonujący klucz żywiczny
Łącznik protetyczny umieszczony w implancie w pozycji wyznaczonej przez pozycjonujący klucz żywiczny

Widok okluzyjny na filar protetyczny po zdjęciu klucza do pozycjonowania łącznika - ocena profilu wyłaniania filaru w przestrzeni protetycznej
Widok okluzyjny na filar protetyczny po zdjęciu klucza do pozycjonowania łącznika – ocena profilu wyłaniania filaru w przestrzeni protetycznej

Filar protetyczny przed umieszczeniem korony ostatecznej - widok frontalny
Filar protetyczny przed umieszczeniem korony ostatecznej – widok frontalny

Korona metalowo-ceramiczna umieszczona na filarze protetycznym - widok od przodu
Korona metalowo-ceramiczna umieszczona na filarze protetycznym – widok od przodu

Strona prawa w zwarciu - rekonstrukcja porcelanowa osadzona na zębach bocznych
Strona prawa w zwarciu – rekonstrukcja porcelanowa osadzona na zębach bocznych

Strona lewa w zwarciu - porcelanowe korony na zębach bocznych
Strona lewa w zwarciu – porcelanowe korony na zębach bocznych

Uśmiech pacjenta jeszcze powściągliwy i nieśmiały
Uśmiech pacjenta jeszcze powściągliwy i nieśmiały

Stan po 6 miesiącach funkcjonowania korony na implancie - widoczna poprawa obrysu dziąsła wokół wszczepu
Stan po 6 miesiącach funkcjonowania korony na implancie – widoczna poprawa obrysu dziąsła wokół wszczepu

 


Faza chirurgiczna: lekarz stomatolog Ewa Ziemba-Popławska, lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka
Protetyczna faza kliniczna: lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka
Wykonawstwo laboratoryjne: LAB A3 Jacek Dziedzicki technik dentystyczny

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt