REJESTRACJA:

Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cerkonu

15 września, 2010

Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cerkonu

Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cerkonu w odcinku bocznym. Pacjent zgłosił się z powodu utraty korony porcelanowej pierwszego trzonowca dolnego po stronie lewej. Filar pod koronę opracowano zgodnie ze standartem opracowania pod koronę cerkonową. Pobrano wycisk i przesłano do laboratorium protetycznego. Korona odtwarzająca zdestruowaną koronę 6tki została wykonana w systemie ceramiki Elephant na bazie tlenku cerkonu i zacementowana na cement glasjonomerowy.

Widok filaru opracowanego od strony policzkowej
Widok filaru opracowanego od strony policzkowej

Widok filaru opracowanego od strony okluzyjnej
Widok filaru opracowanego od strony okluzyjnej

Widok korony zacementowanej na filarze od strony policzkowej
Widok korony zacementowanej na filarze od strony policzkowej

Widok korony zacementowanej na filarze od strony okluzyjnej
Widok korony zacementowanej na filarze od strony okluzyjnej

Protetyczna faza kliniczna: lekarz stomatolog implantolog Magdalena Żywicka
Wykonawstwo laboratoryjne: Laboratorium protetyczne Natrodent

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt