REJESTRACJA:

Most porcelanowy jednobrzeżny na podbudowie z tlenku cerkonu.

20 września, 2010

Most porcelanowy jednobrzeżny na podbudowie z tlenku cerkonu – „Szkoda, że nie implant”

Stała pacjentka z przed wielu lat zgłosiła się po długiej przerwie do gabinetu celem uzupełnienia brakującej czwórki tj. pierwszego przedtrzonowca po stronie prawej. Zalecaną metodą z wyboru uzupełnienia brakującej czwórki, był implant i korona porcelanowa na nim oparta. Pacjentka utraciła wyżej wymieniony ząb w nieznanych okolicznościach i właściwie nie wiadomo z jakiego powodu podjęto decyzję o jego usunięciu. Zdjęcie panoramiczne bowiem z przed 6 lat ukazywało zdrowy, mocny ząb. Pacjentka jednak nie zdecydowała się na uzupełnienie braku metodą implantacji, więc zastosowano alternatywną metodę leczenia w formie mostu porcelanowego opartego na tlenku cerkonu. Most bezmetalowy, który wykonano przywrócił brakującego pierwszego przedtrzonowca, oraz pokrył nieestetyczną koronę piątki (drugiego przedtrzonowca). Dla stabilnej pracy protetycznej należało opracować filar dodatkowy i zadecydowano o opracowaniu pierwszego trzonowca (szóstki). Powodem tej decyzji była chęć oszczędzenia tkanek twardych zupełnie zdrowej trójki (kieł). Pacjentka cieszy się z odtworzonego brakującego przedtrzonowca, jednak z pewną dozą żalu rozważa w przyszłości wszczepienie implantu w to miejsce.

 

Widok powierzchni okluzyjnej przed opracowaniem zębów pod filary
Widok powierzchni okluzyjnej przed opracowaniem zębów pod filary

Widok powierzchni okluzyjnej gotowego mostu porcelanowego
Widok powierzchni okluzyjnej gotowego mostu porcelanowego

Zęby po opracowaniu, przed wyciskiem. Widok powierzchni okluzyjnej
Zęby po opracowaniu, przed wyciskiem. Widok powierzchni okluzyjnej

Przymiarka struktury cerkonu - widok powierzchni okluzyjnej
Przymiarka struktury cerkonu – widok powierzchni okluzyjnej

Filary pod most porcelanowy - widok od strony policzkowej
Filary pod most porcelanowy – widok od strony policzkowej

Gotowy most porcelanowy - widok od strony policzkowej
Gotowy most porcelanowy – widok od strony policzkowej

Wykonawstwo laboratoryjne: Laboratorium dentystyczne Natrodent

Protetyczna faza kliniczna: lekarz dentysta implantolog Magdalena Żywicka

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt