REJESTRACJA:

Leczenie kanałowe z powodu przebarwienia zęba

15 maja, 2018

Leczenie kanałowe - diagnostyka OPG
Leczenie kanałowe – diagnostyka radiologiczna OPG

Leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe było jednym z elementów interdyscyplinarnej terapii rekonstrukcyjnej mającej na celu poprawę estetyki uśmiechu.

40 letnia kobieta skierowana przez lekarza prowadzącego na leczenie kanałowe siekacza centralnego do lekarza endodonty z powodu przebarwienia zęba.

Dgn. Necrosis Pulpae (martwica miazgi)

R2
Diagnostyka radiologiczna – RTG

Plan leczenia kanałowego:

 • znieczulenie miejsc. Citocartin 100/ 1 amp.
 • Koferdam
 • wykonanie trepanacji w celu otrzymania dostępu do komory i kanału korzeniowego.
 • ekstyrpacja 
 • poszerzenie do 70 – wskazanie do użycia MTA
 • dezynfekcja za pomocą NaoCL 5, 25%, 40 % kw. cytrynowego , 0,9 % NaCL, CHX
 • zamkniecie szerokiego kanału MTA
 • RVG kontrolne
 • wypełnienie kanału ciekłą, gutaperką z użyciem sealera Ah+.

Odbudowa ostateczna z wybielaniem korony zęba przeprowadzona została u lekarza prowadzącego, po sekwencji kontroli radiologicznych RTG w określonych odstępach czasu.

Dokumentacja RTG

 1. OPG przed zabiegiem wykonane przez lekarza prowadzącego
 2. RVG
 3. CBCT przed i po zabiegu
1-ScreenShot_1.2.250.1.90.3.2027043411.20170509175023.4980.32 2-ScreenShot_1.2.250.1.90.3.2027043411.20180313135338.2932.32

Placówka medyczna NZOZ Stomatologia Bez Bólu
Leczenie kanałowe: planowanie i aktywna faza leczenia, lekarz stomatolog – endodonta Magdalena Karaśińska 

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt