REJESTRACJA:

Leczenie ortodontyczne jako przygotowanie protetyczne

6 czerwca, 2014

Leczenie ortodontyczne jako przygotowanie protetyczne

Młoda pacjentka zgłosiła się do naszej placówki celem poprawy estetyki uśmiechu. Problem stanowiły zęby sieczne boczne (potocznie zwane dwójkami) oraz przestrzenie między nimi i siekaczami centralnymi. Obligatoryjnie wykonano komplet zdjęć (panoramicznetelerentgenowskie), dokonano również analizy cefalometrycznejanalizy modeli. Pacjentce zaplanowano leczenie ortodontyczne mające na celu odrotowanie zębów w szczęce (a zwłaszcza problematycznych siekaczy) oraz przygotowanie do leczenia protetycznego za pomocą addycyjnych  licówek porcelanowych. Aktywna faza leczenia ortodontycznego trwała 14 miesięcy, po której rozpoczęto leczenie retencyjne za pomocą szyny termoformowalnej oraz uzupełnione zostały deficyty w zakresie siekaczy bocznych przy pomocy bez preparacyjnych licówek całoceramicznych.

 

Uśmiech pacjentki przed leczeniem - leczenie ortodontyczne jako przygotowanie protetyczne
Uśmiech pacjentki przed leczeniem

Okluzja pacjentki przed leczeniem
Okluzja pacjentki przed leczeniem

Zęby w zwarciu po stronie prawej przed leczeniem
Zęby w zwarciu po stronie prawej przed leczeniem

Zęby w zwarciu po stronie lewej przed leczeniem
Zęby w zwarciu po stronie lewej przed leczeniem

Widok łuku górnego przed leczeniem - powierzchnia okluzyjna
Widok łuku górnego przed leczeniem – powierzchnia okluzyjna

Widok łuku dolnego przed leczeniem - powierzchnia okluzyjna
Widok łuku dolnego przed leczeniem – powierzchnia okluzyjna

Aparat stały, faza niwelacyjna, łuk niklowo-tytanowy okrągły - strona prawa
Aparat stały, faza niwelacyjna, łuk niklowo-tytanowy okrągły – strona prawa

Aparat stały, faza niwelacyjna, łuk niklowo-tytanowy okrągły
Aparat stały, faza niwelacyjna, łuk niklowo-tytanowy okrągły

Zgryz pacjentki po zakończonym leczeniu ortodontycznym - strona prawa
Zgryz pacjentki po zakończonym leczeniu ortodontycznym – strona prawa

Zgryz pacjentki po zakończonym leczeniu ortodontycznym - strona lewa
Zgryz pacjentki po zakończonym leczeniu ortodontycznym – strona lewa

Okluzja po leczeniu ortodontyczno-protetycznym
Okluzja po leczeniu ortodontyczno-protetycznym

Uśmiech pacjentki po zakończonym leczeniu ortodontyczno-protetycznym
Uśmiech pacjentki po zakończonym leczeniu ortodontyczno-protetycznym

Placówka medyczna NZOZ Stomatologia Bez Bólu

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt