REJESTRACJA:

Odbudowa protetyczna na implantach

30 lipca, 2013

Odbudowa protetyczna na implantach

Odbudowa protetyczna na implantachzębach własnych w żuchwie. W szczęce proteza na implantachkoronach cerkonowych. Implanty zębów, korony całoceramiczne.

[s4_YL7Nl3Zw]

Odbudowa protetyczna na implantach

PREZENTACJA PRZYPADKU STOMATOLOGICZNEGO
1. 60-letni postawny mężczyzna z licznymi brakami w uzębieniu, znaczącymi przestrzeniami pomiędzy zębami i protruzją dwuszczękową spowodowaną nadczynnością języka.
2. Powodem zgłoszenia się do dentysty była chęć zmiany wyglądu jamy ustnej oraz uzupełnienie braków zębowych.
3. Pacjent gotowy zrealizować każde zaproponowane rozwiązanie protetyczne – z jednym warunkiem – zamocowane na stałe.

DIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA

1. Mężczyzna w wieku 60 lat – pacjent po dwóch zawałach serca, cierpiący na cukrzycę
2. Stan wyjściowy – patologiczne wychylenie zębów górnych. Liczne braki zębowe w szczęce i żuchwie, nieproporcjonalnie małe zęby do podstaw kostnych
3. Braki zębowe w strefach bocznych szczękiżuchwy – widoczne starcie patologiczne na skutek przeciążeń okluzyjnych w odcinku przednim.

Tomografia szczęki
Tomografia szczęki

Odbudowa protetyczna na implantach

PLAN LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO
1. Szczegółowa diagnostyka przy użyciu tomografu komputerowego w celu precyzyjnego określenia objętości kości i ustalenia pozycji implantów w żuchwie i szczęce
2. Ekstrakcja wszystkich nierokujących długiego przetrwania zębów w szczęce oraz natychmiastowa preparacja łoży i wprowadzenie implantów do szczęki. Uzupełnienie deficytów kostnych przy użyciu substytutów kostnych (GBR – sterowana regeneracja kości). Po upływie 2 tygodni wprowadzenie implantów do żuchwy.

Odbudowa protetyczna na implantach:
3. Ekspozycja implantów w żuchwie – zarządzanie tkanką miękką.
4. Opracowanie filarów protetycznych na zębach własnych oraz implantach w żuchwie. Wykonanie koron cerkonowo-ceramicznych i umieszczenie ich na filarach protetycznych w żuchwie.
5. Ekspozycja implantów w szczęce oraz zwiększenie objętości dziąseł przez przesunięcie płata śluzówkowo-dziąsłowego z podniebienia na stronę wargową
6. Opracowanie filarów protetycznych na implantach w szczęce oraz ustalenie wysokości zwarcia. Prefabrykacja i wprowadzenie wyjmowanego mostu z licówkami kompozytowymi, osadzonego na podwójnych koronach teleskopowych.

Odbudowa protetyczna na implantach
Odbudowa protetyczna na implantach

KOLEJNE ETAPY PROCESU TERAPEUTYCZNEGO
1. Radiologiczny obraz jamy ustnej z wykorzystaniem tomografu – precyzyjne pozycjonowanie lokalizacji planowanych implantów
2. Pozycjonowanie miejsc dla planowanych implantów – opracowanie i umiejscowienie szablonu implantologicznego w szczęce
3. Usunięcie wszystkich zębów w szczęce – widoczne świeże kieszonki poekstrakcyjne
4. Piesosurgery – przyjazne dla pacjenta i chirurga – wstępne opracowanie łoża implantów za pomocą piesosurgery (piezochirurgia)
5. Opracowanie łoży implantów – poszerzanie łoży implantów oraz zagęszczanie kości przy użyciu techniki osteotomowej
6. Wstępna ocena równoległości – użycie osteotomów w celu dokonania wstępnej oceny równoległości łoży implantów
7. Ostateczne opracowanie kształtu łoża implantu – użycie sekwencji wierteł – ocena równoległości łoży implantów
8. Wprowadzenie implantów – implant Ankylos® umożliwia wprowadzenie pod wyrostek co zapewnia wysoką stabilizację
9. Proces osteointegracji implantu z kością – kluczowa rola krwi w procesie formowania się osteoblastów
10. Implanty in situ – wprowadzone podwyrostkowo implanty i wyrostek zębodołowy przygotowany do augmentacji
11. Uzupełnienie ubytków śródkostnych – Substytut kości zmieszany z krwią pacjenta i wiórami kostnymi wypełnia deficyty kostne
12. Szczelne zamknięcie rany po stronie prawej – zmobilizowany płat, wolny od naprężeń, zeszyty szwami nieresorbowalnymi
13. Wprowadzone implanty po stronie lewej – mini śruby wprowadzone w celu podtrzymania augmentatu i utrzymania przestrzeni dla nowej kości
14. Szczelne zamknięcie rany po obu stronach – zmobilizowane płaty, wolne od naprężeń, zeszyte szwami nieresorbowalnymi
15. Żuchwa – widok powierzchni okluzyjnej – symetryczne braki zębowe w zakresie 4 siekaczy i trzonowców
16. Model gipsowy żuchwy z szablonem chirurgicznym – metalowe tuleje wyznaczają miejsce wprowadzenia wszczepów – widoczne w obrazie RTG
17. Szablon chirurgiczny oparty o zęby żuchwy – miejsca dla implantów siekaczy wyznaczają tuleje
18. Wprowadzenie 4 implantów w odcinku przednim żuchwy – Odbudowa protetyczna na implantach
19. Wprowadzenie śrub gojących 8 tygodni od implantacji – Zarządzanie tkanką miękką w celu zwiększenia objętości dziąsła zrogowaciałego
20. Modele gipsowe z wax-up’em – technik dentystyczny kreuje przyszły kształt zębów za pomocą wosku naniesionego na model
21. Transfery wyciskowe przykręcone do implantów – zęby własne opracowane jako filary pod korony całoceramiczne – skoagulowane dziąsło brzeżne
22. Wycisk polieterowy dla żuchwy – przyłączone analogi implantów do transferów wyciskowych
23. Indywidualizowane filary protetyczne z żywicznymi kluczami – czerwone klucze pattern-resin wyznaczają dokładną pozycję łącznika względem zębów sąsiednich
24. Próba struktury cerkonu i rejestracja okluzji – ocena szczelności przylegania struktury cerkonu na filarach protetycznych
25. Gotowa praca protetyczna – korony cerkonowo-ceramiczne na modelu roboczym dostarczone z laboratorium protetycznego
26. Wprowadzenie gotowych koron na zęby i implanty – śruby łączników tytanowych zamknięte różową gutaperka
27. Ekspozycja implantów w szczęce – przesunięcie płata z podniebienia na stronę wargową w celu zwiększenia objętości dziąsła
28. Proces pobierania wycisków – transfery wyciskowe do łyżki otwartej przykręcone do implantów
29. Wycisk polieterowy z umieszczonymi transferami – masa Impregum użyta do wycisku, umieszczona na łyżce indywidualnej
30. Dobór łączników protetycznych – zestaw łączników próbnych pozwala na precyzyjne i nieinwazyjne dobranie optymalnego łącznika
31. Ustalenie wysokości zwarcia – wzornik woskowy z zaznaczonymi liniami: środkową, uśmiechu i kłową
32. Model roboczy z maską dziąsłową – analogi implantów otoczone maską dziąsłową
33. Analogi implantów wyfrezowane i połączone kluczem – klucz pattern-resin pozwala na równoległe umieszczenie filarów protetycznych w implantach
34. Ocena profilu wyłaniania łączników z dziąsła – filary protetyczne opracowane w sposób umożliwiający wysoką estetykę wyłaniania korony
35. Kontrolne klucze żywiczne, łączące filary protetyczne – podwójny system kontroli pasywności zmniejsza ryzyko naprężeń pomiędzy implantami
36. Wielowarstwowe licówki kompozytowe – próba ustawienia prefabrykowanych licówek w trójwymiarowej przestrzeni
37. Model roboczy z osadzonymi licówkami w wosku – dobrane licówki firmy Bredent o największym dostępnym rozmiarze, zaprojektowane na modelu
38. Gotowy most z maską dziąsłową – zastosowanie maski dziąsłowej uzasadnione długością zębów
39. Proces przyklejania mostu zdejmowanego – tymczasowy klej umieszczany w koronach w celu przycementowania do filarów
40. Ostateczny efekt estetyczny wieńczący proces terapeutyczny – Odbudowa protetyczna na implantach obu łuków zębowych przy zastosowaniu implantów Friadent Ankylos
41. Kontrola radiologiczna osiągniętego efektu terapeutycznego
42. Uśmiech pacjenta – choć nieśmiały … dla lekarza bezcenny!

PRODUKCJA FILMU pt. „Odbudowa protetyczna na implantach
intro & zdjęcia filmowe BOOSTER film production
zdjęcia fotograficzne archiwum NZOZ Stomatologia Bez Bolu
scenariusz DentalPoland.com
muzyka Paweł Polis
montaż i reżyseria Marcin Kołodziejczyk

CZĘŚĆ MEDYCZNA – Odbudowa protetyczna na implantach
lekarz prowadzący Magdalena Żywicka
technik dentystyczny Bartłomiej Troczyński
placówka medyczna Stomatologia Bez Bólu

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt