REJESTRACJA:

Proces leczenia stanu uzębienia i poprawa komfortu pod czas żucia

8 kwietnia, 2019

002

Pacjent zgłosił się do placówki zaniepokojony stanem swojego uzębienia i chęci poprawy komfortu podczas żucia: liczne starcia zębowe w szczęce i żuchwie, pęknięcia szkliwa, ruchomość zębów, braki międzyzębowe oraz skrzydłowe w żuchwie. Głównym problemem była utrata siekacza górnego przyśrodkowego prawego (11), luka uzupełniona w innym gabinecie w postaci mikroprotezy. Rozwiązanie to nie satysfakcjonowało Pacjenta.

1

Kompleksowe leczenie rozpoczęto od higienizacji profesjonalnej oraz instruktarzu higieny.

W rejonie 11 wykonano tomografię komputerową celem oceny diagnostyki implantologicznej. Bardzo małe zasoby kości w trzech wymiarach klasyfikowały Pacjenta do zabiegów regeneracyjnych przed implantacją. Jako rozwiązanie alternatywne zaproponowano wykonanie mostu w odcinku 12-22 wraz z odbudową różowego dziąsła.

Plan leczenia:

Wyrównanie płaszczyzny zgryzu poprzez bezpreparacyjną, bezpośrednią kompozytową odbudowę zębów siecznych górnych i dolnych, odbudowa braku zęba 11 poprzez wykonanie mostu prettau 12-22 z techniką różowego dziąsła, odbudowa braków międzyzębowych i skrzydłowych w żuchwie poprzez wykonanie protezy szkieletowej estetycznej.

Sytuacja wyjściowa

Mock-up w ustach Pacjenta, celem wizualizacji spodziewanych efektów.

Most prowizoryczny na podstawie Wax-up.

Pełna rekonstrukcja zwarcia .

Zdjęcia:

01-przypadek

02-przypadek

004

002

003

001

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt