REJESTRACJA:

Ruszył nowy program pt. „Implant Masters Poland – Lectures & Courses”

16 października, 2014

I wykład z cyklu Implant Masters Poland Lectures and Courses odbył się 11.10.14 w Warszawie!

[v=-X5oNCGAzm4]

wyklad_olaf1
Dr Olaf Daum & DDS MSc Tomasz Cegielski

Pierwszym zaproszonym przez Implant Masters Poland wykładowcą był dr Olaf Daum z Heidelbergu. Zaprezentował on wykład pt.: „Soft Tissue Management and Bone Augmentation to Avoid Future Bone Resorption”. Tematyka bardzo aktualna i ważna dla wszystkich implantologów. Zaprezentował On przykłady skomplikowanych przypadków, wyszczególnił możliwe błędy w technice zabiegowej oraz następstwa do jakich mogą doprowadzić proceduralne zaniechania. Wskazał często pomijane w czasie zabiegu szczegóły, które z reguły decydują o końcowym sukcesie klinicznym lub terapeutycznej porażce. Wykład był jak najbardziej interaktywny. Poszczególne komplikacje oraz metody ich zapobiegania i rozwiązywania były żywo dyskutowane przez obecnych na sali w Hotelu Polonia Palace, masterów oraz zaproszonych gości. Uczestnicy dyskusji aktywnie dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Dwóch gości zaprezentowało swoje przypadki powikłań, które również zostały w koleżeńskiej atmosferze omówione. Bezpośrednia i szczera wymiana uwag i życzliwe sugestie dot. występujących problemów medycznych to najbardziej preferowana i oczekiwana forma wymiany doświadczeń, skupionych w ramach Implant Masters Poland.

Więcej zdjęć i informacji można znaleźć na stronie internetowej
http://www.implantmasterspoland.pl/aktualnosci/wyklad-dr-olafa-dauma/

Placówkę NZOZ Stomatologia Bez Bólu reprezentowała również lek. stom. Ewa Ziemba-Popławska.

Czekamy na następne wykłady i warsztaty!

wyklad_olaf4 wyklad_olaf5
wyklad_olaf3 wyklad_olaf7
wyklad_olaf2 wyklad_olaf6

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt