REJESTRACJA:

TOMOGRAFIA VOLUMETRYCZNA w służbie pacjentowi

22 maja, 2018

 Tomografia Volumetryczna w służbie pacjentowi

1

Dane demograficzne:

  • Pacjent lat 47 został skierowany do naszej placówki celem przedprotetycznego leczenia kanałowego.

Diagnoza: 

  • Po wykonaniu tomografii volumetrycznej zęba 15 stwierdzono rozległą zmianę okołowierzchołkową.

Plan leczenia:

2

  • Przeprowadzono leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu, odbudowę na wkładach z włókna szklanego i zlecono kontrolną tomografię po 6 miesiącach.
  • Rozległe zmiany okołowierzchołkowe w kości goją się w okresie nawet do trzech lat i w tym czasie pacjent pozostawałby bez uzupełnienia protetycznego.
  • Wykonanie nowoczesnej diagnostyki pozwoliło na znacznie szybszą ocenę gojenia w stosunku do prześwietleń takich jak ortopantomogram lub radiowizjografia i skróciło okres obserwacji gojenia.
  • Pacjent juz po 4 miesiąch od leczenia endodontycznego mógł wrócic do protetyka celem wykonania mostu porcelanowego.

3

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt