REJESTRACJA:

Wyciski diagnostyczne, modele ortodontyczne

25 kwietnia, 2013

Wyciski diagnostyczne, modele ortodontyczne

Modele ortodontyczne to jeden z trzech kluczowych elementów planowania leczenia ortodontycznego. Na ich podstawie prowadzona jest wnikliwa analiza relacji zębowych, wad ustawienia zębów, wzajemnego położenia łuków zębowych, a także są podstawą do precyzyjnych wyliczeń dostępnego miejsca w kości dla materiału zębowego, którym pacjent dysponuje. Modele ortodontyczne to „pozytywy uzębienia i wyrostków zębodołowych” wykonywane przez technika dentystycznego w oparciu o wyciski ortodontyczne (negatywy uzębienia).

Wyciski ortodontyczne to odzwierciedlenie stanu jamy ustnej w formie negatywu zarejestrowane masą alginatową wprowadzoną do jamy ustnej na łyżkach standardowych z wysokimi obrzeżami o rozmiarze starannie dobranym do wielkości jamy ustnej.

Cechy prawidłowego wycisku:

  • odzwierciedlenie powierzchni przedsionkowej, wyrostków zębodołowych
  • precyzyjne odzwierciedlenie sklepienia przedsionków górnego i dolnego
  • dokładność odwzorowania przyczepów wędzidełek policzkowychwargi górnej
  • precyzja odzwierciedlenia powierzchni przedsionkowych, podniebiennych, językowych i żujących, siecznych zębów górnych i dolnych
  • odwzorowanie guzów szczęki, podniebienia twardego do granicy z podniebieniem miękkim
  • odwzorowanie okolicy podjęzykowej z wędzidełkiem języka

Precyzyjne wyciski alginatowe zamieniane są w laboratorium dentystycznym PRO-DENT znajdującym się na terenie NZOZ Stomatologii Bez BóluJeleniej Górze na gipsowe modele ortodontyczne. Preparacja modeli polega na odlaniu wycisków alginatowych gipsem odpowiedniej klasy w zależności od przeznaczenia modelu.

Modele ortodontyczne dzielą się na dwa rodzaje: diagnostyczne i robocze.

Modele diagnostyczne:

początkowe – przygotowywane przed terapią ortodontyczną służącą do planowania ortodontycznego, pomiarów, analizy i oceny początkowych warunków zgryzowych, rejestracji stanu jamy ustnej przed leczeniem, to niezwykle istotny element dokumentacji medycznej dla lekarza i pacjenta
pośrednie – pobierane w trakcie leczenia w celu oceny postępów w terapii lub w okresie zmiany aparatów po pierwszym etapie leczenia aparatem ortopedycznym a przed założeniem cienkołukowego aparatu na zęby, mogą także służyć do planowania chirurgicznego leczenia operacyjnego
końcowe – wykonywane w celu zarejestrowania statusu jamy ustnej po leczeniu i pozycji zębów osiągniętej po terapii w celu dokumentacji rezultatu leczenia, są elementem niezwykle ważnym dla ewentualnych korekcji, które mogą być konieczne z powodu recydywy wady zgryzu

Modele robocze:

– w oparciu o gipsowy model tego typu możliwe jest wykonanie aparatu ortodontycznego przez technika dentystycznego laboratorium PRO-DENT

Do preparacji modeli ortodontycznych konieczne jest wyposażenie laboratorium dentystycznego w następujący sprzęt:
– stół wibracyjny
– mieszadło próżniowe
– obcinarka
– polerka
– mikrosilnik elektryczny
– drukarka do wykonania profesjonalnych naklejek z opisem nazwiska i daty wykonania modelu

oraz materiały :
gips, który chemicznie jest dwuwodnym siarczanem wapnia
nabłyszczacz modeli

Prawidłowe, estetyczne modele diagnostyczne są odlewane z gipsu jednolitej konsystencji, powinny być pozbawione porowatości i grudek. Taką jakość modeli ortodontycznych zapewnia zastosowane do odlewu gipsu odpowiedniej jakości marmurowego, kamiennego lub syntetycznego. W nomenklaturze techniki dentystycznej gips klasy 4 to gips odlewowy o zwiększonej wytrzymałości i małej ekspansji, gips klasy 5 – gips odlewowy o zwiększonej wytrzymałości i dużej ekspansji oraz gips syntetyczny to trzy gatunki gipsów zapewniające wysoką jakość modeli ortodontycznych, ich wytrzymałość i najwyższą estetykę.

Każdy prefabrykowany model ortodontyczny w laboratorium PRO-DENT przechodzi podwójną kontrolę jakości przez asystentkę i lekarza zajmującego się ortodoncją w NZOZ Stomatologia Bez Bólu, co skutkuje zachowaniem cech dobrego modelu takich jak: jego wytrzymałość i odporność na ścieranie, wierność odwzorowania szczegółów anatomicznych, brak toksyczności oraz idealna biel. Modele diagnostyczne przygotowywane na potrzeby NZOZ Stomatologia Bez Bólu podlegają normom wyznaczonym przez Amerykańską Radę Ortodoncji, która reguluje zasady obcinania i oznaczania modeli diagnostycznych. Model szczęki obcinany jest w formie siedmiokąta, a model żuchwy obcinany na planie sześciokąta. Ten kształt modeli daje powtarzalność i porządek dokumentacyjny w odróżnieniu od modeli owalnych, które są normą w ortodoncji francuskiej.

/Schematy modeli

Wysokość cokołów modeli powinna odpowiadać wysokości centralnego siekacza w szczęce. Modele docięte uważnie uwzględniają anatomiczne detale jak dołki podniebiennefałdy podniebienne, które wyznaczają płaszczyznę szwu podniebiennego – mają podstawy zgodne ze sobą w taki sposób, że zestawione ze sobą górny i dolny postawione na tylnych podstawach nie ulegają rozdzieleniu. Tylne ściany modeli zgodne są ze zgryzem nawykowym pacjenta.

Po precyzyjnym docięciu podstaw modeli i wypolerowaniu ich z zastrzeżeniem nie dokonywania żadnych poprawek na częściach anatomicznych modelu, modele zabezpieczane są płynem utwardzającym i nabłyszczającym.

Ostatnim etapem jest opisanie modelu w formie drukowanej metki na której opisuje się datę i nazwisko pacjenta.

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt