REJESTRACJA:

Potęga mikroskopu

24 marca, 2014

Potęga mikroskopu

Pacjent lat 28 trafił do naszego gabinetu z powodu z powodu ćmiących dolegliwości bólowych zęba trzonowego górnego. Był on uprzednio leczony endodontycznie, lecz nie spowodowało to ustąpienia objawów. Po skierowaniu na leczenie endodontyczne przy użyciu mikroskopu zabiegowego uwidoczniono dodatkowy – czwarty i piąty kanał zęba. Po opracowaniu chemo – mechanicznym całego systemu korzeniowego i wypełnieniu kanałów termiczną gutaperką dolegliwości ustąpiły a ząb został odbudowany ze wzmocnieniem włóknem szklanym. Takie standardowe postępowanie lecznicze często obecnie wzbogacane o diagnostykę trójwymiarową 3D przy użyciu tomografii wolumetrycznej CBCT pozwala na jeszcze skuteczniejszą terapię endodontycznąeliminację bólów często pierwotnie trudnych do zdiagnozowania i wyleczenia.

Potęga mikroskopu
Zdjęcie radiologiczne po pierwotnym leczeniu endodontycznym poza naszą placówką

Potęga mikroskopu 2
Zdjęcie radiologiczne po wtórnym leczeniu endodontycznym, tzw. re-endo – dzięki mikroskopowi zabiegowemu ujawniono czwarty i piąty kanał zęba

Placówka stomatologiczna – NZOZ Stomatologia Bez Bólu
Lekarz stomatolog endodonta – Sylwia Książek

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt