REJESTRACJA:

Rozdzielenie bliźniąt

17 grudnia, 2013

Rozdzielenie bliźniąt

Młody 28-letni, pogodny, stale uśmiechnięty pacjent zgłosił się celem korekcji wad zębowych ograniczających pełną ekspresję uśmiechu. Głównym problemem był dodatkowy siekacz boczny (dwójka) po stronie prawej w łuku górnym. Dodatkowy ząb spowodował stłoczenia pozostałych zębów w łuku górnym oraz przesunięcie linii pośrodkowej. Obliczenia dostępnego miejsca dla siekacza bocznego wpłynęły na wybór zęba przeznaczonego do ekstrakcji. Usunięto dwójkę ustawioną dowargowo, zaś jej „siostrę bliźniaczkę” skierowaną w stronę podniebienia wprowadzono do łuku zębowego w drodze leczenia ortodontycznego. Problemem było szczelne zamknięcie szpary poekstrakcyjnej z powodu nadmiaru miejsca w kości. Wyrównano linię pośrodkową. Leczenie przeprowadzono jednym łukiem ortodontycznym górnym, dolny łuk zębowy nie wymagał założenia aparatu. Po zdjęciu zamków korekcję detali przeprowadzono z użyciem pozycjonera wykonanego w technice termoformingu. Stabilizację efektów leczenia zapewnił stały retainer klejony do powierzchni podniebiennych siekaczy górnych.

Uśmiech pacjenta przed leczeniem
Uśmiech pacjenta przed leczeniem

Zęby górne i dolne w zwarciu
Zęby górne i dolne w zwarciu

Strona prawa w zwarciu
Strona prawa w zwarciu

Strona lewa w zwarciu
Strona lewa w zwarciu

Zęby górne - powierzchnie okluzyjne
Zęby górne – powierzchnie okluzyjne

Zęby dolne -  powierzchnie okluzyjne
Zęby dolne – powierzchnie okluzyjne

modele gipsowe przed leczeniem
modele gipsowe przed leczeniem

modele gipsowe przed leczeniem
modele gipsowe przed leczeniem

Faza początkowa leczenia ortodontycznego
Faza początkowa leczenia ortodontycznego

Wprowadzanie siekacza bocznego do łuku przy użyciu łuków niklowo-tytanowych
Wprowadzanie siekacza bocznego do łuku przy użyciu łuków niklowo-tytanowych

Etap zamykania luki po usuniętym zębie dodatkowym - zastosowana mechanika typu ti-back
Etap zamykania luki po usuniętym zębie dodatkowym – zastosowana mechanika typu ti-back

Etap kształtowania łuku i domykania szpar między zębami zastosowany łuk typu posted
Etap kształtowania łuku i domykania szpar między zębami zastosowany łuk typu posted

Łuk posted służący domykaniu luki
Łuk posted służący domykaniu luki

Strona lewa z łukiem typu posted
Strona lewa z łukiem typu posted

Strona prawa z łukiem typu posted
Strona prawa z łukiem typu posted

Pojawiające się luki w trakcie leczenia są domykane w technice ślizgowej
Pojawiające się luki w trakcie leczenia są domykane w technice ślizgowej

Wykończenie ortodontyczne - finishing
Wykończenie ortodontyczne – finishing

Ustalenie precyzyjne linii pośrodkowej
Ustalenie precyzyjne linii pośrodkowej

Szyna termoformowalna jako pozycjoner do skorygowania detali ustawienia zębów
Szyna termoformowalna jako pozycjoner do skorygowania detali ustawienia zębów

Szyna utrwalająca efekty lecznia osadzona na zębach
Szyna utrwalająca efekty lecznia osadzona na zębach

Zęby w zwarciu po leczeniu - strona prawa
Zęby w zwarciu po leczeniu – strona prawa

Zęby w zwarciu po leczeniu - strona lewa
Zęby w zwarciu po leczeniu – strona lewa

Utrwalenie efektów leczenia i pozycji prawidłowej zębów przy pomocy reteinera stałego klejonego do powierzchni podniebiennych siekaczy i kłów
Utrwalenie efektów leczenia i pozycji prawidłowej zębów przy pomocy reteinera stałego klejonego do powierzchni podniebiennych siekaczy i kłów

Zęby górne i dolne w zwarciu - efekt po leczeniu
Zęby górne i dolne w zwarciu – efekt po leczeniu

Uśmiech pacjenta przed leczeniem
Uśmiech pacjenta przed leczeniem

Uśmiech pacjenta po zakończonym leczeniu - rozdzielenie bliźniąt
Uśmiech pacjenta po zakończonym leczeniu

Leczenie ortodontyczne: planowanieaktywna faza leczenia, leczenie retencyjnelekarz stomatolog Magdalena Żywicka i lekarz stomatolog Marta Pakuła

PODZIEL SIĘ:

Menu

Kontakt